Sjoerd Postma

"AfterD" vintage instrumental guitar music

6. Kwartierstaat

Kwartierstaat van Sjoerd Postma

Generatie I

 1. Sjoerd Postma, geb. Oegstgeest 16 juni 1948, tr. Leiden 20 juni 1971 (echtsch. uitgespr. ald. 1989) Alida van Tongeren, geb. Leiden 11 nov. 1948, † ald. 23 april 2001.

Notitie bij Sjoerd: Kinderen
Sjoerd Postma geboren 1971
Patricia Postma geboren 1975
Daniel Postma geboren 1979

Generatie II

 1. Anne Postma, geb. Wijckel Gaasterland 5 april 1917, Vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen. Sigarenhandelaar., † Leiden 2 juni 1990, tr. Oegstgeest
 2. Clasina de Vente, geb. Harderwijk 4 sept. 1920, † Oegstgeest 15 aug. 2001, begr. Leiden Rhijnhof 20 aug. 2001.

Notitie bij Anne: Organist van de Geref. kerk Oegstgeest

Generatie III

 1. Sjoerd Postma, geb. Nijemirdum 2 dec. 1889, Koemelker, winkelbediende, vertegenwoordiger Meelfabrieken, † Oegstgeest 23 april 1962, begr. Rijnsburg, tr. 23 mei 1914
 2. Reinskje Boukes, geb. Nijemirdum 5 april 1891, † Rijnsburg 2 juli 1986.

Notitie bij Sjoerd: Is op 8 mei 1905 verhuisd naar Teroele (Fr) om te werken als boerenknecht.
Vervolgens koemelker.
Op 22 mei 1909 verhuisd naar Tjerkgaast (Fr).
Winkelbediende tot 21 april 1914in Ferwoude. Verhuisd naar Balk.
Op 4 mei met het gezin 1923 verhuisd naar Rijnsburg, Oegstgeesterweg 37 ged.
Vervolgens vertegenwoordiger bij Bovema (Meneba).
Begiftigd met de Zilveren Ere-Medaille in de Orde van Oranje-Nassau.
Veertig jaar de Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Rijnsburg (Laat de kinderkens tot mij komen) gediend.
Overleden in Oegstgeest, wonende Emmalaan 41.
Kinderen:

 • Piertje, 75, 1915 – 1990
  Gehuwd met: Geerlof Willem Schoneveld, 73, 1915 – 1988.
  Kinderen: Marijke en Reneke
  Beroep: Schildersbedrijf, later verfwinkel
 • Anne, 73, 1917 – 1990
  Gehuwd met: Clasina de Vente, 80, 1920 – 2001
  Kinderen: Jan en Sjoerd
  Beroep: Vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen (Bovema/Meneba). V.a. 1968 sigarenwinkelier te Leiden.
 • Klaas, 43, 1918 – 1961
  Gehuwd met: Marie Haavenaar, 95, 1916 – 2012
 • Sijbren, 34, 1921 – 1955
  Gehuwd met: Lenke Ibolyka Stolcz, 92, 9013 – 2005
  Beroep: kruidenier
  Kinderen: Dirk, Renie, Iboy en Clasina
 • Gerlof, 49 of 50, 1925 – 1975
  Gehuwd met: Nita Jungerius, 86, 1925 – 1911
  Kinderen: Sjoerd, Henk en Renie
  Beroep: kruidenier, later concierge
 • Froukjen, 68, 1926 – 1994
  Guhuwd met Lourens Libbe van der Meulen, 30, 1925 – 1955
 • Reny, 33, 1928 – 1962
  Gehuwd met Henk Biesbroek, 78, 1925 – 2003
  Kind: Albé
 • Sjoerd, 59, 1931 – 1990
  Gehuwd met Carola Weima.
 • Pieter,
  Gehuwd met Annie Filippo.
  Kinderen: Sjaak, Genine,

Notitie bij Reinskje: Het verhaal gaat dat Reinskje önder haar stand” met Sjoerd getrouwd zou zijn.
Haar moeder Froukjen Nolles is een nazaat van het geslacht Schotanus.

 1. Jan de Vente, geb. Harderwijk 14 maart 1870, † ald. 29 mei 1938, tr. 18 maart 1908
 2. Cornelia Weijland, geb. Katwijk 8 aug. 1877, † Harderwijk 16 dec. 1963.

Notitie bij Jan: Beroep: kleermaker
Kinderen:

 • Johanna Berendina 24-01-1910 / 02-01-1976
 • Frederika 17-03-1911 / 08-12-1980
 • Nicolaas Gijsbertus 16-06-1912 / 14-10-1953
 • Cornelia
  Geëmigreerd. Overleden Zweden
 • Gerrit 27-09-1915 / 06-02-1983
  Geëmigreerd. Overleden Knoxville USA
 • Jan 26-01-1919 / 12-04-1984
 • Clasina 04-09-1920 / 15-08-2001

Generatie IV

 1. Klaas Gerlofs Postma, geb. Balk 24 april 1857, † Wijckel 6 dec. 1932, tr. 19 mei 1881
 2. Piertje Pietersma, geb. Harich 30 dec. 1853, † 14 sept. 1913.

Notitie bij Klaas Gerlofs: Beroep: werkman
Kinderen:
Gerlof Postma 1882-????
Lijsbert Postma 1883-1936
Berber Postma 1886-????
Sibbele Klazes Postma 1887-1964
Sjoerd Postma 1889-????
Pieter Postma 1892-????
Lubbert Postma 1897-????

 1. Anne Boukes, geb. Gaasterland 4 okt. 1862, † ald. 31 maart 1913, tr. 8 mei 1884
 2. Froukjen Nolles Schotanes, geb. Gaasterland 3 maart 1865, † Wymbritseradeel 15 febr. 1936.

Notitie bij Anne: Kinderen:
Sybren Boukes Male geb. 25 Sept 1885
Nolle Boukes Male geb. 28 Juli 1886
Geertje Boukes Male geb. 29 Sept 1887
Jan Boukes Male geb. 6 Mei 1889 overl. 14 Okt 1960
Reinskje Boukes Male geb. 5 Apr 1891
Fokeltje Boukes Male geb. 3 Sept 1892 overl. 30 Jan 1952
Bauke Boukes Male geb. 10 Okt 1893 overl. 10 Okt 1955
Durk Boukes Male geb. 19 Nov 1895
Annigje Boukes Male geb. 1 Feb 1897
Gosse Boukes Male geb. 28 Feb 1901
Gosse Annes Boukes Male geb. 13 Okt 1902 overl. 29 Okt 1979

 1. Gerrit de Vente, geb. Harderwijk 20 jan. 1835, Kleermaker, † Harderwijk 30 april 1904, tr. Harderwijk 27 maart 1867
 2. Frederika van Zaane, geb. Hardenberg 23 nov. 1839, † Harderwijk 17 juni 1910.

Notitie bij Gerrit: Beroep: kleermaker
Kinderen:
Willem 1867-1943
Jan 1870 – 1938
Gerrit 1872 – ???? trouwde op 28 mrt 1894 (21jr schoenmaker) met Willemina Jansen (22jr dienstbode)
Clasina 1875 – 1931 trouwde op 14 sept 1904 (28 jr) te Harderwijk met Willem van Bentum (28 jr bakker van beroep)
Evert 1877 – ????
Grietje de Vente 1881 – ????

 1. Nicolaas Gijsbertus Weijland, geb. Ede 7 febr. 1854, † Den Helder 6 juni 1936, tr. Ede 24 febr. 1877
 2. Johanna Berendina Kolenbrander, geb. Ede 6 okt. 1853, † Bennebroek (Nh) 9 jan. 1937.

Notitie bij Nicolaas Gijsbertus: Beroep kleermaker
Kinderen:
Cornelia 1877 – 1963
Hermanus Johannes 1879 – 1958
Hannes 1881 – 1958
Maatje 1884 – 1912
Baby 0 dgn 1886

Generatie V

 1. Gerlof (Jans) Posthuma, geb. Balk 14 april 1825, † ald. 1 aug. 1905, tr. 2e 26 mei 1869 Klaaske Johannes Tuinman, geb. Balk 21 nov. 1826, † ald. 10 jan. 1877, dr. van Johannes Jeeps en Baukje Aalderts Stuurman; tr. 3e Gaasterland Sloten 8 aug. 1878 Jacobjen Louws Baaima, geb. Kolderwolde omstr. 18 juli 1833, † Hemelumer Oldeferd 25 juli 1916, dr. van Louw Symens en Popkjen Jelles Boersma; tr. 1e Gaasterland 10 april 1850
 2. Berber Sjoerds Koorenstra, geb. Gaasterland 14 dec. 1824, † ald. 31 juli 1868.

Notitie bij Gerlof (Jans): Beroep: stuollemakker, stuollebiner, stuollematter, wurkman, arbeider, koster, omropper.

tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Gaasterland op 10 apr 1850
met Berber Sjoerds Koorenstra, dr. van Sjoerd Klases Koorenstra (koopman en omroeper) en Akke Willems Postma,
geb. te Balk (in de huizinge gekwoteerd met nr. 81) op 14 dec 1824 (01.00 uur),
ovl. (43 jaar oud) te Balk op 31 jul 1868 (04.00 uur).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Sjoerd Gerlofs,
  geb. te Balk op 30 mei 1851 (11.00 uur),
  koopman/arbeider,
  ovl. (45 jaar oud) te Sondel op 26 nov 1896 (14.00 uur),
  tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te Gaasterland op 27 mei 1877
  met Gerritje Pieters Albada, dr. van Pieter Gerrits Albada en Sietske Douwes de Jong,
  geb. te Sloten op 3 okt 1849 (07.30 uur),
  ovl. (30 jaar oud) te Sloten (in het huis nr. 188 (wonende te Nijemirdum)) op 23 jun 1880 (00.30 uur). Uit dit huwelijk geen kinderen,
  tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (2) te Gaasterland op 13 okt 1882
  met Hendrikjen Schilstra, dr. van Watze Sipkes Schilstra (huisman) en Sytske Hendriks Rinzema,
  geb. te Wijckel (in het huis gekwoteerd met nr. 3) op 8 nov 1839 (03.00 uur),
  landbouwersche,
  ovl. (65 jaar oud) te Sondel op 20 sep 1905 (23.00 uur),
  (Hendrikjen tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Gaasterland op 16 okt 1863 met Bokke Rintjes Tromp, zn. van Rintje Klases Tromp en Tietje Jolles de Vries.). Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Jeltje Gerlofs,
  geb. te Balk op 17 sep 1853 (10.00 uur).
 3. Klaas Gerlofs,
  geb. te Balk op 24 apr 1857 (10.00 uur),
  arbeider,
  ovl. (75 jaar oud) te Wijckel op 6 dec 1932 (11.30 uur),
  tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Gaasterland op 19 mei 1881
  met Piertje Pietersma, dr. van Sible Pieters Pietersma (werkman) en Lijsbert Lubberts de Wilde,
  geb. te Harich op 30 dec 1853 (07.30 uur),
  ovl. (59 jaar oud) te Sondel op 14 sep 1913 (10.00 uur). Uit dit huwelijk geen kinderen.
 4. Akke Gerlofs,
  geb. te Balk op 2 jul 1862 (15.00 uur),
  ovl. (10 dagen oud) te Balk op 12 jul 1862 (18.00 uur).
 5. Akke,
  geb. te Balk op 19 jun 1865 (16.00 uur),
  ovl. (81 jaar oud) te Warnsveld op 15 feb 1947,
  tr. (resp. 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Warnsveld op 5 mei 1893
  met Gradus Marinus Laar, zn. van Gerrit Jan Laar en Gerritjen Weenk,
  geb. te Warnsveld circa 1863,
  grofsmidsknecht,
  ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Warnsveld op 16 jul 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) (2) te Gaasterland op 26 mei 1869
met Klaaske Johannes Tuinmans, dr. van Johannes Jeeps Tuinmans en Baukjen Aalderts Stuurman,
geb. te Balk (in de huizinge gekwoteerd met nr. 84) op 21 nov 1826 (02.30 uur),
ovl. (50 jaar oud) te Gaasterland op 10 jan 1877.
.

tr. (resp. 53 en 45 jaar oud) (3) te Gaasterland op 8 aug 1878
met Jacobjen Louws Baaima, dr. van Louw Symens Baaima en Popkje Jelles Boersma,
geb. te Kolderwolde op 18 jul 1833 (03.00 uur),
ovl. (83 jaar oud) te Heidenschap op 25 jul 1916 (09.30 uur).
Groetjes,

 1. Sible Pieters Pietersma, geb. Balk 1 juni 1828, † Harich 4 febr. 1907, tr. 2e Gaasterland 5 april 1890 Ypkjen Sijbes Veenstra, geb. Tietjerksteradeel Bergum 20 sept. 1819, † Ruigahuizen 5 nov. 1915; tr. 1e Gaasterland 11 dec. 1850
 2. Lijsbert Lubberts de Wilde, geb. Wijckel 6 jan. 1816, † Harich 26 maart 1887.
 3. Sijbren Jans Boukes, geb. Woudsend 25 febr. 1822, † Gaasterland – Sloten 27 jan. 1913, tr. Wymbritseradeel 7 april 1849
 4. Fokkeltje Annes Fortuin, geb. Heeg, Wymbritseradeel 14 nov. 1823, † Gaasterland 16 maart 1914.

Notitie bij Sijbren Jans: Beroep: Timmerman
Kind(eren):
Gettje Baukes 1855-????
Bauke Baukes 1859-????
Anne Boukes 1862-1913
Grietje Boukes 1866-????
Jan Boukes 1853-????
Annigje Sybrens Boukes 1851-1853

 1. Nolle (Jans) Schotanus, geb. St. Nicolaasga (Doniawerstal) 22 sept. 1839, † Wijckel Gaasterland 10 sept. 1873, tr. Wymbritseradeel 21 mei 1864
 2. Reinskjen Gosses Bakker, geb. Woudsend 5 juli 1836, † Sloten 4 jan. 1903.

Notitie bij Nolle (Jans): Beroep: Boerenknecht.
Kinderen:

 • Froukjen Nolles Schotanus Geboren: 3 Mrt 1865, Gaasterland
  Overleden: 15 Feb 1936, Woudsend (Wymbritseradeel) 70 jaar oud
  Froukjen trouwde Anne Sybrens Boukes, zoon van Sybren Jans Boukes en Fokeltje Annes Fortuin, op 8 Mei 1884 te Gaasterland. (Anne Sybrens Boukes werd geboren op 4 Okt 1862 te Gaasterland en overleed op 31 Mrt 1913 te Gaasterland.)
 • Jan Nolles Schotanus Geboren: 15 Mrt 1866, Wymbritseradeel
  Overleden: 30 Jun 1866, Wymbritseradeel
 • Jan Nolles Schotanus Geboren: 19 Apr 1867, Wymbritseradeel
  Overleden: 3 Jun 1868, Wymbritseradeel 1 jaar oud
 • Jan Nolles Schotanus Geboren: 22 Apr 1869, Wymbritseradeel
  Overleden: 10 Mrt 1874, Wymbritseradeel 4 jaar oud
 • Geertje Nolles Schotanus Geboren: 11 Aug 1870, Wymbritseradeel
  Overleden: 7 Nov 1872, Wymbritseradeel 2 jaar oud
 1. Willem de Vente, geb. Harderwijk 23 okt. 1802, Fuselier en kleermaker., † Harderwijk 24 aug. 1866, tr. Harderwijk 29 sept. 1825
 2. Grietje de Braake, geb. Elspeet 28 febr. 1802, Dienstmeid., † Amsterdam 15 sept. 1874.

Notitie bij Willem: Beroep: Kleermaker
Kind(eren):
Annetjen de Vente 1825-1909
Rieka de Vente 1828-????
Berendina de Vente 1830-????
Dirkje de Vente 1832-????
Jannetje de Vente 1832-????
Gerrit de Vente 1835-????
Evert de Vente 1837-????
Johanna de Vente 1839-????
Evert de Vente 1842-????
Willemina de Vente 1846-????

Notitie bij Grietje: Beroep: dienstmeid en winkelierster

 1. Jan van Saanen, geb. Amsterdam – Vondeling aan de Zaan 1798, Koopman, winkelier, dagloner., † Hardenberg 14 maart 1877, tr. Hardenberg 2 okt. 1824
 2. Clasina Schonekamp, geb. Gramsbergen 1803, † Hardenberg 22 febr. 1847.

Notitie bij Jan: Vondeling aan de Zaan. De ouders van Jan zijn niet bekend, hij is opgevoed in ’t weeshuis te Amsterdam.
Beroep: koopman, winkelier, dagloner.
Hij is overleden op 14 maart 1877 in Hardenberg in de Voorstraat.
Kind(eren):
Gerrit van Zaanen 1825-1868
Jan van Saanen 1827-1853
Ziena van Saanen 1830-1904
Jennechien van Saanen 1834-1871
Aaltjen van Saanen 1837-????
Frederika van Zaane 1839-1910
Aaltjen van Zaanen 1845-1851

 1. Hannis Weijland, geb. Ede 17 okt. 1820, Kleermaker, † Ede 22 febr. 1895, tr. Ede 12 juli 1851
 2. Cornelia Hanzes Nieuwland, geb. Enkhuizen 14 april 1816, Dienstmeid., † Ede 15 febr. 1893.

Notitie bij Hannis: Kleermaker van beroep
Kinderen:
Aaltje Weijland 11 jan 1852 (Ede) – 5 febr 1864
Nicolaas Gijsbertus Weijland 7 Feb 1854 (Ede) – 1936

 1. Hermanus Johannes Kolenbrander, geb. Wish, Varsseveld 6 april 1829, Kleermaker, † Aalten 10 juli 1919, tr. 2e Wisch 7 maart 1889 Hendrika Theodora Duenk, geb. Aalten 5 okt. 1849, † ald. 21 sept. 1899, dr. van Antonie en Antonetta Heideman; tr. 1e Ede 28 mei 1852
 2. Maartje (Maatje) Stronck, geb. Ede 8 nov. 1810, † ald. 11 dec. 1870.

Notitie bij Hermanus Johannes: Gezin van Hermanus Johannes Kolenbrander
Hij is getrouwd met (1) Maatje Stronk op 28 mei 1852 te Ede, Nederland, Gelderland, hij was toen 23 jaar oud.
Kind(eren):
Johanna Berendina Kolenbrander 1853-1937
Hij is getrouwd met (2) Hendrika Theodora Duenk op 7 maart 1889 te Wisch, Nederland, Gelderland, Varsseveld, hij was toen 59 jaar oud.
Kind(eren):
Martina Antonetta Kolenbrander 1889-1973

Generatie VI

 1. Jan Gerlofs Posthuma, geb. Balk 22 sept. 1798, Op 28 januari 1848 wieldraaier., † Wijckel 29 maart 1887, tr. Balk 8 aug. 1824
 2. Jeltje Christiaans Boersma, geb. Goingarijp (Doniawerstal) 21 juni 1798, ged. Goingarijp 29 juli 1798, † Gaasterland 20 nov. 1868.

Notitie bij Jan Gerlofs: Beroep: op 28 januari 1848 wieldraaier.

Notitie bij Jeltje Christiaans: Jeltje Christiaans Sneek (later Boersma)
Kind(eren):
Gerlof Posthuma 1825-1905
Afke Postma 1827-1867
Hotske Postma 1830-1865
Jan Postma 1833-1917
Cornelis Postma 1835-1914
Jouke Postma 1838-1916
Trijntje Postma 1843-1893

 1. Sjoerd Klazes Korenstra, geb. Balk 29 aug. 1777, Omroeper, † Balk 2 april 1847, tr. 1e Balk 9 juni 1805 Janke Peters Hengst, geb. 1781, † Balk 13 mei 1814, dr. van Pieter Taekes en Sjoukje Sikkes; tr. 2e Gaasterland 30 maart 1821
 2. Akke Willlems Postma, geb. Workum 1794, ged. Sneek??? 20 nov. 1794, † Balk 8 dec. 1859.

Notitie bij Akke Willlems: Akke is geboren voor het overlijden van haar vader. Ze heet in haar huwelijksakte Postma, maar bij de doop van 1 van haar twee kinderen Visser.

 1. Pieter Sibbles Pietersma, geb. Balk 26 febr. 1796, † ald. 16 april 1877, tr. Gaasterland 4 maart 1818
 2. Theedsche Veenstra (onecht), geb. Balk 24 april 1797, † B alk 7 juli 1878.

Notitie bij Theedsche: Theedsche, geboren op 24 april 1797 te Balk. Opmerking:
De dopeling is in onecht geboren en overleden op 7 juli 1878

 1. Lubbert Willems de Wilde, geb. Harich 9 jan. 1782, † ald. 1 april 1848, tr. Balk 14 mei 1809
 2. Piertje Ickes Woudstra, geb. Nijega 21 aug. 1776, † Harich 28 dec. 1838.

Notitie bij Lubbert Willems: Beroep: Werkman, Arbeider, Boer.

Notitie bij Piertje Ickes: Piertje Woudsma or Ykema.

 1. Jan Baukes Baukes, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 2 aug. 1784, ged. Woudsend 9 aug. 1784, † Woudsend (Wymbritseradeel) 30 jan. 1827, tr. Haskerland 26 maart 1817
 2. Grietje Cornelis Fortuin, geb. Sneek 20 juli 1793, † Haskerland 20 dec. 1838.
 3. Anne Alles Fortuin, geb. Heeg 24 juni 1794, † ald. 17 okt. 1863, tr. Wymbritseradeel 25 jan. 1823
 4. Geertje Durks (Dirks) Visser, geb. Koudum, Nijefurd 27 maart 1796, † Woudsend 16 dec. 1871.
 5. Jan Anskes Schotanus, geb. Woudsend 15 maart 1800, † Doniawerstal Idskenhuizen 12 april 1851, tr. Wymbritseradeel 7 juni 1822
 6. Geertje Ages de Jong, geb. Oosterzee 25 maart 1799, † Doniawerstal 23 jan. 1848.

Notitie bij Jan Anskes: Kinderen:
M Age Schotanus 1825-
M Anske Schotanus 1828-
F Jikke Jans Schotanus 1831-
M Age Jans Schotanus 1833-
M Wytze Schotanus 1836-
M Nolle Jans Schotanus 1839-

Notitie bij Geertje Ages: Geertje Ages De Jong
Huwelijk: Jan Ansches Schotanus op 7 Jun 1822 te Wymbritseradeel

 1. Gosse Jans Bakker, geb. Heeg 27 mei 1805, † Wymbritseradeel 5 okt. 1878, tr. Wymbritseradeel 18 dec. 1932
 2. Vroukjen Sytzes de Vries, geb. Heeg, Wymbritseradeel 22 okt. 1804, † Woudsend 14 febr. 1867.
 3. Gerrit Johannes de Vente, ged. Harderwijk 6 juli 1763, Mandenmaker, † Harderwijk 5 sept. 1819, tr. Harderwijk 6 april 1987
 4. Antjen Morren, geb. Harderwijk 24 febr. 1765, † ald. 27 febr. 1844.

Notitie bij Gerrit Johannes: Beroep: Mandenmaker
Kinderen:
Jan Vente, de, ged. op 29-11-1787 te Harderwijk.
Evert Vente, de, ged. op 01-05-1790 te Harderwijk.
Berentje Vente, de, ged. op 18-03-1793 te Harderwijk.
Otto Vente, de, ged. op 25-11-1795 te Harderwijk.
Jannetje Vente, de, ged. op 25-02-1799 te Harderwijk.
Willem Vente, de, ged. op 23-10-1802 te Harderwijk.
Peter Vente, de

 1. Derk Reinders De Brake, geb. Heerde 1 april 1784, † Nunspeet 12 april 1841, tr. Elspeet 14 juni 1801
 2. Rijkjen Jacobs Douw, geb. Elspeet 23 april 1778, † Harderwijk 5 okt. 1845.
 3. N.N. Te Vondeling gelegd.
 4. Gerrit Schonekamp, geb. 1767, ged. Gramsbergen 18 okt. 1767, † vóór 1813, tr. Gramsbergen 24 mei 1790
 5. Stientjen Grimmerink, geb. Den Velden omstr. 1766, ged. Gramsbergen 9 maart 1766, † ald. 7 juni 1834.

Notitie bij Gerrit: Gedoopt door ds. H.J. Krop te Gramsbergen (predikant 1767-1802)
Beroep: Schipper
Kinderen:
Warner Schonekamp ± 1791-> 1813
Harmen Schonekamp 1791-1854
Elisabeth Schonekamp 1793-1845
Jan Harmen Schonekamp 1796-1880
Clasina Schonekamp ± 1803-1847

 1. Jan Weijland, geb. Ede 10 nov. 1786, Kleermaker, † Ede 1 juli 1856, tr. Ede 1 mei 1818
 2. Aaltje Bussink, geb. 1795, † Ede 10 juli 1852.
 3. Klaas Broersz Nieuwland, geb. 1790, † Enkhuizen 16 okt. 1847, tr.
 4. Trijntje Makker, geb. Enkhuizen omstr. 1791, † ald. 26 juni 1831.

Notitie bij Klaas Broersz: Beroep: schilder en kaarsenmaker
Kinderen:
[F] Barend Nieuwland
[F] Fempje Nieuwland
∞ [M] Cornelis Oerlemans
[F] Fempje Nieuwlan
∞ [M] Derk Kasper Temme
[F] Cornelia Nieuwland
∞ [M] Hannes Weijland
[M] Jan Makker Nieuwland
∞ [F] Grietje Blok
[F] Hillegonda Nieuwland
∞ [M] Jacob de Graaf
[M] Barend Nieuwland

 1. Hendrik Willem Kolenbrander, geb. Lunteren 18 aug. 1805, Boerenwerkdoende, landman., † Binnenheurne (Wisch) 17 febr. 1878, tr. Wisch Terborg 18 sept. 1824
 2. Berendjen Breukelaar, geb. Varsseveld 24 nov. 1790, Dienstmeid in 1824., † Binnenheurne (Wisch) 8 juni 1865.

Notitie bij Hendrik Willem: Kind(eren):
Derk Jan Kolenbrander 1824-1869
Hermanus Johannes Kolenbrander 1829-1919
Arend Jan Kolenbrander 1833-1919
Grada Willemina Kolenbrander 1835-1911
Gerrit Jan Kolenbrander 1826-1881

 1. Berend Stronck, geb. Beekbergen 24 juli 1768, † Aalten 22 april 1864, tr. Wageningen 13 sept. 1799
 2. Jannetje Evertsen Dibbetz, geb. Ede 27 juli 1771, † 30 mei 1842.

Generatie VII

 1. Gerlof Jans Posthuma, geb. Balk 10 maart 1764, Wieldraaier, stoelbekleder., † Balk 18 febr. 1839, tr. Balk 21 mei 1797
 2. Korneliske Jans Algers, geb. Joure 16 maart 1775, † Gaasterland 28 jan. 1848.

Notitie bij Gerlof Jans: Beroep: wieldraaier, stoelbekleder.
Kinderen:
Jan Gerlofs Posthuma 1798-1887
Afke Gerlofs Posthuma 1800-1826
Jantjen Postma 1802-????
Hendrik Gerlofs Postma 1803-1845
Sake Gerlofs Postma 1805-1845
Kornelis Gellofs Posthuma 1808-1870
Harmen Postma 1810-1866
Jan Postma – Postema – Posthuma 1813-????
Jantie Posthuma 1817-????
Kleis Gerlofs Posthuma 1819-1853

 1. Christiaan Jans, geb. Lemmer omstr. 1774, † Leeuwarden Tuchthuis 29 aug. 1818, tr. Goingarijp 23 maart 1794
 2. Hotske Sijmens, geb. Terhorne, Utingeradeel 1772, † Oppenhuizen 6 mei 1805.

Notitie bij Christiaan Jans: Beroep: Schipper
Overleden in het tuchthuisLeeuwarden.
Kinderen:
Joukjen Christiaans (Kristiaans) Schippers ± 1796-1836
Jeltje Christiaans Sneek (later Boersma) 1798-1868
Trijntje Christiaans Sneek (Boersma) 1800-1837
Sjoukje Christiaans 1805-????

 1. Claas Hiddes, geb. Balk 20 juli 1738, † ald. 17 maart 1788, tr. Balk 27 juni 1762
 2. Geeske Willems, geb. Ureterp 14 nov. 1727, † 1803.
 3. Willem Atz(s)es, geb. Goyinga (Goënga), ged. Goyinga, Gauw, Offingawier 19 mei 1746, Kofschipper, † Duinkerken Hospitaal febr. 1795, tr. 1e Heeg 22 juni 1766 Doetje (Duttie) Andries Althusius, geb. omstr. 1746, † vóór 18 nov. 1781, dr. van Andries Gerrits en Elisabeth Klases; tr. 2e 18 nov. 1781 Joukje Tietes, geb. omstr. 1760, ged. Grouw 27 juli 1760, † 20 dec. 1782, dr. van Tiete Goytsens en Janke Jans; tr. 3e Workum 26 dec. 1784 Trijntje Klases, ged. Workum 15 sept. 1743, † 3 maart 1786, dr. van Klaas Eijberts; tr. 4e Workum 28 jan. 1787
 4. Berber Sybrens, geb. Woudsend, † Workum 27 april 1798.

Notitie bij Willem Atz(s)es: Willem Atses, geb. Goyinga, schipper,
afkomstig van Gauw op 22 jun 1766,
afkomstig van Heeg op 18 nov 1781,
kofschipper te Workum op 26 dec 1784 en op 28 jan 1787,
ovl. hospitaal te Duinkerken in feb 1795.

tr. (Doetje ongeveer 19 jaar oud) (1) te Heeg op 22 jun 1766
met Doetje Andries Althusius, dr. van Andries Gerrits Althusius en Elisabeth Klases,
ged. te Heeg op 13 nov 1746,
afkomstig van Heeg op 22 jun 1766,
ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 18 nov 1781.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Atse Willems Althuisius,
  geb. te Heeg,
  ged. ND te Heeg op 15 mei 1768,
  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Workum (in het huis gequoteerd wijk C nr. 13) op 1 mrt 1825 (12.00 uur).
 2. Elisabeth Willems,
  ged. ND te Heeg op 7 okt 1770 (getuige: haar grootvader Andries Gerrits Althusius).
 3. Andries Willems,
  geb. op 4 aug 1772,
  ged. ND te Heeg op 9 aug 1772 (getuige: Jan Althusius).
 4. Andries Willems,
  geb. te Heeg op 30 mrt 1778,
  ged. ND te Heeg op 5 apr 1778.

tr. (Joukje ongeveer 21 jaar oud) (2) te Grouw op 18 nov 1781
met Joukje Tietes, dr. van Tiete Goytsens en Janke Jans,
ged. ND te Grouw op 27 jul 1760,
afkomstig van Grouw op 18 nov 1781,
ovl. (hoogstens 24 jaar oud) voor 26 dec 1784.
Uit dit huwelijk een dochter:

 1. Joukje Willems,
  geb. op 29 nov 1782,
  ged. ND te Grouw op 29 dec 1782 (getuige: haar grootvader Tiete Goytsens).

tr. (3) te Workum op 26 dec 1784
met Trijntje Klases,
afkomstig van Workum op 26 dec 1784,
ovl. voor 10 mrt 1786.
Uit dit huwelijk een zoon:

 1. Sytse Willems,
  geb. te Workum op 26 feb 1786,
  ged. ND te Workum op 10 mrt 1786.

tr. (4) te Workum (Gerecht) op 28 jan 1787
met Berber Sybrens,
afkomstig van Woudsend op 28 jan 1787,
ovl. te Workum circa 27 apr 1798 Workum overlijden/begraven 1798
Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Sytske Willems Visser,
  geb. te Amsterdam circa 1788 Workum, dopen, geboortejaar 1787
  tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Workum op 25 mei 1814
  met Gerrit Hanses Zijlstra, zn. van Hans Folkerts en Sytske Gerrits,
  geb. te Workum circa 1789. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Egbertje Willems,
  geb. Workum, dopen, geboortejaar 1789
 3. Egbertje Willems,
  geb. te Workum op 26 feb 1792,
  ged. ND op 11 mrt 1792.
 4. Sybren Willems,
  geb. te Workum op 25 sep 1793 Workum, dopen, geboortejaar 1793
  Kind: Sijberen
  ged. ND te Workum op 9 okt 1793 (getuige: Akke Willems; Een extract is afgegeven op 24 april 1800).
 5. Akke Willems Postma,
  geb. te Workum circa 1795,
  tr. (resp. ongeveer 26 en 43 jaar oud) te Gaasterland op 30 mrt 1821
  met Sjoerd Klases Koorenstra, zn. van Klaas Hiddes en Geeske Willems Messeland,
  geb. te Balk op 29 aug 1777,
  ged. ND te Balk op 31 aug 1777,
  koopman en omroeper,
  ovl. (69 jaar oud) te Gaasterland (in de huizing gemerkt nr. 21) op 2 apr 1847 (07.00 uur),
  (Sjoerd tr.(1) met Janke Pieters Hengst, dr. van Pieter Taekes Hengst en Sjoukje Sikkes.). Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 6. Sibble Pieters Pietersma, geb. Balk 29 sept. 1767, † ald. 1 nov. 1810, tr. Balk 24 mei 1795
 7. Aukjen Jans Jouwstra, geb. Joure 24 nov. 1772, Turfmeetster, † Balk 7 jan. 1849.
 8. Baukjen Obes Feenstra, geb. 1761, † Gaasterland 29 dec. 1836, tr. 1e Tjeerd Klases, † Gaasterland 5 jan. 1797; tr. 2e Balk 18 febr. 1787 Lijkle Rienks.
 9. Willem Jans (de WIlde), geb. Wijckel 15 okt. 1741, Landbouwer, rentenier (1820), † Wijckel 6 maart 1821, tr. Harich 3 mei 1772
 10. Lijsbert Ryckholts ten Brink, geb. Harich 7 april 1743, † ald. 1 febr. 1814.

Notitie bij Willem Jans: Kinderen:
Jan Willems de Wilde 1776-1832
Jacobje Willems de Wilde 1722-1835
Grietje Willems de Wilde 1733-1841
Rykholt Willems de Wilde 1777-1821
Eibert Willems de Wilde 1779-1826
Lubbert Willems de Wilde 1782-1848
Hendrik Willems de Wilde 1784-1818
Akke Willems de Wilde 1786-1850

Willem was boer.

 1. Ijke Tjedzes, geb. Oudega, Hemelumer Oldeferd 29 jan. 1739, † Nijega, Hemelumer Oldeferd 7 okt. 1803, tr. 1e Oudega 3 april 1763 Tryn Sibbeles, † vóór 1771; tr. 2e Oudega, Hemelumer Oldeferd 7 april 1771
 2. Liesbet Jans, † Nijega, Hemelumer Oldeferd 27 maart 1804.
 3. Bauke Alberts, tr. Woudsend 18 maart 1781
 4. Hinke Jans.
 5. Cornelis Jacobs Fortuin, geb. Sneek 23 jan. 1766, † ald. 29 jan. 1795, tr. Sneek 24 juni 1792
 6. Sybrig Antkes Schots, geb. Balk 17 nov. 1764, † Gaasterland 3 juni 1833.

Notitie bij Sybrig Antkes: Gezin van Sybrig Antkes Schots
Zij is in de kerk getrouwd met (1) Kornelis Jacobs Fortuin rond juni 1792 te Sneek.
Vermelding: Ondertrouw op 9 juni 1792
Man : Cornelis Jacobs Fortuin afkomstig van Sneek
Vrouw : Sybrig Annekes afkomstig van Sneek
Kind(eren):
Grietje Kornelis Schots (Fortuin) 1793-????

Zij is in de kerk getrouwd met (2) Jan Stoffels Dorenspleet op 6 december 1795 te Balk, zij was toen 31 jaar oud.
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 december 1795 in Balk
Man : Jan Stoffels afkomstig van Balk
Vrouw : Sijbrig Annekes afkomstig van Sneek
Kind(eren):
Stoffel Dorenspleet 1796-????
An Dorenspleet 1799-????
Anke Dorenspleet 1802-????

 1. Alle Anskes Fortuin, geb. Teroele 15 maart 1744, Schipper, † Heeg 31 jan. 1820, tr. 1e Teroele 13 mei 1764 Tjitske Linzes, geb. Teroele omstr. 1745, † Heeg omstr. 1791; tr. 2e Ureterp 20 maart 1791
 2. Fokeltje Doedes, geb. Workum 27 febr. 1760, † Heeg 27 jan. 1827.

Notitie bij Alle Anskes: Hij is getrouwd met (1) Tjitske Linzes op 13 mei 1764 te Teroele, Skarsterl-N, Friesland, Netherlands, hij was toen 20 jaar oud.
Kind(eren):
Hotske Alles Fortuin 1765-1826
Linse Alles Fortuin 1769-1831
Anske Alles Fortuin 1770-1842
Hille Alles Fortuin 1773-1811
Hendrik Alles Fortuin 1777-1818
Antje Alles Fortuin 1784-1867
Jeltje Alles Fortuin 1787-1872
Hij is getrouwd met (2) Fokeltje Doedens op 20 maart 1791 te Heeg, Wymbritseradiel, Friesland, Netherlands, hij was toen 47 jaar oud.
Kind(eren):
Anne Alles Fortuin 1794-1863

 1. Dirk Pieters Visser, geb. Gaastmeer 5 febr. 1766, Friese militairen in leger en marine 1795-1815, † Koudum 20 febr. 1843, tr. Gaastmeer 19 dec. 1790
 2. Jeltje Abes Feenstra, geb. Koudum 23 juni 1765, † ald. 7 jan. 1848.
 3. Ansche Nolles Schotanus, geb. Heeg 23 okt. 1768, † Woudsend 1 sept. 1836, tr. Woudsend 20 mei 1792
 4. Gatske Jans Vlas, geb. Woudsend 17 jan. 1766, † ald. 25 dec. 1844.
 5. Age Pieters de Jong, geb. Oosterzee, Lemsterland 21 aug. 1774, † ald. 18 sept. 1835, tr.
 6. Jikke Botes de Wit, geb. Oldeouwer, Doniawerstal 18 jan. 1773, † Lemsterland 29 sept. 1826.

Notitie bij Age Pieters: Kinderen:
Geertje de Jong ????-
Pieter de Jong ????-
Wytze de Jong ????-
Boote de Jong ????-
Elisabeth Ages(Lysbet Lijsbet Lijsbeth) de Jong ± 1796-1886
Jieke (Jikke) de Jong 1817-????

 1. Jan Jolkes Bakker, geb. Kubaard 15 maart 1781, sjouwersman, arbeider, schipper, † Woudsend 7 nov. 1862, tr.
 2. Reinskjen Gosses Zilvius, geb. Heeg 17 jan. 1783, † Woudsend 31 aug. 1826.

Notitie bij Jan Jolkes: Beroep:
Sjouwersman, arbeider, schipper te Woudsend.
Kinderen:

 1. Gosse Jans, schoenmaker te Heeg, Woudsend, geboren op 27-05-1805 te Heeg, gedoopt (hervormd) op 02-06-1805 te Heeg, overleden op 05-10-1878 te Woudsend op 73-jarige leeftijd.
  Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1832 te Sneek met Vroukjen Sietzes de VRIES, 28 jaar oud, winkelierske te Heeg, geboren op 22-10-1804 te Heeg, overleden op 14-02-1867 te Woudsend op 62-jarige leeftijd, dochter van Sietse Ansches de VRIES en Antje Pieters ZIJLSTRA.
 2. Rein Jans, boerenknecht te Woudsend, geboren op 23-05-1808 te Woudsend, gedoopt (hervormd) op 05-06-1808 te Woudsend, overleden op 30-01-1828 te Woudsend op 19-jarige leeftijd.
 3. Riemkje Jans, geboren 1811 te Woudsend, overleden op 08-04-1835 te Woudsend.
 4. Jolke Jans, geboren op 29-05-1815 te Woudsend (zie 60).
 5. Hendrik Jans, geboren op 17-07-1819 te Woudsend, overleden op 31-07-1819 te Woudsend, 14 dagen oud.
 6. Hendrik Jans, zeilmaker te Woudsend, geboren op 05-09-1820 te Woudsend, overleden op 20-09-1911 te Woudsend op 91-jarige leeftijd.
  Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-08-1856 te Sneek met Geertje Tjittes FABER, 24 jaar oud, naaister te Woudsend, geboren op 11-10-1831 te Woudsend, overleden op 09-04-1910 te Woudsend op 78-jarige leeftijd, dochter van Tjitte Hendriks FABER en Alida Johannes MULDER.
 7. Sytse Anskes de Vries, geb. Oudega W 10 mei 1774, Veldwachter, † Heeg 28 april 1829, tr. 2e Wymbritseradeel 27 mei 1826 Miggel Hendriks de Jong; tr. 1e Heeg 15 mei 1796
 8. Antje Pieters Zijlstra, geb. Heeg 23 dec. 1773, † ald. 3 nov. 1830.

Notitie bij Antje Pieters: Verwantschap Antje Pieters Zijlstra
Antje Pieters Zijlstra is de oud-moeder van Abraham Kuipers:
Abraham Kuipers « Maria Uijleman « Hilletje Koehoorn « Hotske Everts Schuitema « Baukjen Sytzes de Vries « Antje Pieters Zijlstra

 1. Jan Jansen de Vente, geb. Harderwijk 27 febr. 1722, Beurtschipper., † Harderwijk 1 sept. 1788, tr. Harderwijk 24 aug. 1753
 2. Berentien (Beertje) Bressen, geb. Varsseveld 1720, † Harderwijk 23 juli 1794.

Notitie bij Jan Jansen: Kind(eren):
Johannes de Vente 1754-????
Lubbertus de Vente 1755-????
Klaas de Vente 1757-????
Grietje de Vente 1758-????
Marietje de Vente 1760-????
Berentje de Vente 1761-????
Gerrit Johannes de Vente 1763-1819
Jan de Vente 1765-????
Gerritje de Vente 1767-????
Seger de Vente 1770-1835

 1. Evert Hendriksen Morren, geb. Nijkerk 30 aug. 1737, Voerman. Visser op de Zuiderzee., † Harderwijk 13 juni 1769, tr. Harderwijk 29 juni 1763
 2. Jannetje Otten van Arck, geb. Harderwijk 16 aug. 1737, † ald. 17 maart 1798.

Notitie bij Evert Hendriksen: Evert Hendriks Morren, voerman / visser op de Zuiderzee, ged. op 30-08-1737 te Nijkerk, overl. op 13-06-1769 te Harderwijk.
Kinderen:
Antje Morren
Evert Morren

 1. Eijmbert Derks De Braake, geb. Heerde 1731, † ald. 1 febr. 1807, tr. 1e Heerde 26 mei 1760 Catharina van Zalk, † 1768; tr. 2e Heerde 11 dec. 1768 Willemtjen Jacobs, † 1777; tr. 3e Heerde 7 febr. 1777
 2. Janna Van Zalk, geb. Heerde 12 sept. 1745.
 3. Jacob Jacobsen Smit, geb. Epe 28 jan. 1742, † Elspeet 20 aug. 1807, tr. Elspeet 16 okt. 1774
 4. Grietjen Otten, geb. Elspeet 5 dec. 1751, † ald. 12 aug. 1785.
 5. Claas Claasen, geb. Holthone. 24 aug. 1721, ged. Gramsbergen 29 aug. 1721, Landbouwer te Anerveen., † Den Velde omstr. 1784, tr. (ondertr. Hardenberg 30 april) 1747
 6. Lutgerd Hendriks Grimmerink, geb. Den Velde omstr. 1716, ged. Gramsbergen 22 nov. 1716, † vóór 1795.

Notitie bij Claas Claasen: – Claes (zoon van Claes, kleinzoon van Jan) is geboren op erve “de Camp” Holthonerbroek. Op latere leeftijd heet hij heet hij ’voorheen Strojan’ (rechtelijk archief schoutambt Hardenbergh 1770; overlijdensakte dochter Berendje 1826).
Strojan was rond 1800 een erve in Den Velde (kadastrale kaart Den Velde 1811-1832). Waarschijnlijk werd erve “de Camp” later “Strojan” genoemd.

 • Claes trouwt met Lutgerd (of Lutte), dochter van Hendrik Grimmerink, komt wonen op erve Grimmerink (bij zijn schoonouders) en heet in het vervolg Klaas Grimmerink (overlijdensakte van zoon Hendrik in 1832).
  Bij de volkstelling van 1748 is hij de zoon (moet schoonzoon zijn dus) op het ’huys’ Grimmerink (Volkstelling 1748)
  Ook wel als Claas geschreven (1774, koopbrief 2 stukken zaailand, rechtelijk archief Schoutamt Hardenberg f. 291)
 • Klaas kon niet schrijven (ondertekent met een kruisje de huwelijksakte van dochter Berentjen in 1781)
 • Kind(eren):
  Jan Asse Grimmerink 1747-????
  Stijntje Grimmerink 1749-????
  Berentjen Grimmerink 1751-1826
  Jannigjen Grimmerink 1754-1798
  Hendrikje Grimmerink 1756-1829
  Geertje Grimmerink 1758-????
  Geertje Grimmerink 1760-1818
  Hendrik Grimmerink 1763-1832
  Stijne Grimmerink 1766-1834
 1. Johannis Weijland, † Ede 15 sept. 1788, tr. 1762
 2. Elisabeth Jansen, geb. 1737.
 3. Willem Bussink (Bussing), geb. Varsseveld omstr. 1765, † Ede 8 juli 1819, tr. Ede 1 okt. 1790
 4. Jenneke van de Steenweert, ged. Ede 7 okt. 1759.
 5. Cornelis Broersz Nieuwland, geb. omstr. 1765, † Enkhuizen 26 nov. 1834, tr. Enkhuizen 27 april 1787
 6. Fempje Bakewel, geb. omstr. 1762, † Enkhuizen 8 nov. 1831.

Notitie bij Cornelis Broersz: Beroep: Kaarsenmaker
Kinderen uit de relatie met deze partner
[M] Jan Nieuwland
[M] Barend Nieuwland
[M] Klaas Broerz Nieuwland
∞ [F] Trijntje Makker
[F] Teetje Nieuwland
∞ [M] Aage Bakker
[M] Gijsbert Nieuwland
∞ [F] Barendina Andries
[M] Teetje Nieuwland
∞ [F] Agge Bakker

 1. Hermanus Kolenbrander, geb. Varsseveld 5 febr. 1769, Wielendraaier., † Nijkerk 8 juni 1851, tr.
 2. Derkje Hendrikse van Korlaar, geb. Nijkerk 21 juli 1775, † Lunteren 22 okt. 1812.
 3. Garret Jan Breukelaar, geb. Aalten 7 dec. 1749, † Varsseveld 29 juli 1817, tr. Aalten 25 jan. 1784
 4. Aaltjen Assink, geb. Varsseveld 12 febr. 1750, † ald. 28 okt. 1817.
 5. Harmen (Herman) Stronks, Landbouwer, tr. Aalten 7 april 1726
 6. Mette Gosens, ged. Aalten 7 okt. 1742, † Lintelo 27 febr. 1813.

Notitie bij Harmen (Herman): Harmen (ook Herman) Stronks ging op 3 april 1762 in Aalten in ondertrouw
(Nederduits Gereformeerd). Zijn ouders worden bij de ondertrouwinschrijving
helaas niet vermeld. Waarschijnlijk kwam hij van boerderij Stronks in
Lintelo. In het doopboek van Aalten komt in de desbetreffende periode geen
Harmen Stronks voor, wellicht is hij onder een andere achternaam gedoopt en
zijn zijn ouders pas na zijn geboorte op Stronks terecht gekomen en hebben
daarna de naam van deze boerderij als achternaam gebruikt zoals toendertijd
in deze streek gebruikelijk was.

Notitie bij Mette: Mette Gosens werd geboren op boerderij Groot Gosens in de buurtschap Lintelo
Zij was een dochter van Berent te Kampe ook genaamd te Klein Kampe ook genaamd Gosens en Hendersken te
Gussinklo ook genaamd Scholten.

 1. Evert Dibbetzen, tr. Ede 10 okt. 1767
 2. Engeltje Evertzen, geb. Garderen, ged. Garderen 16 aug. 1735.

Notitie bij Evert Dibbetzen: Hendrik Evertsen, wonende in het ambt en kerspel van Ede in de buurschap
Doesburg, ziek, maakt op zaterdagmiddag om 12 uur zijn testament op en herroept
alle voorgaande testamenten, hij schenkt aan de kinderen van Evert Dibbesen en
Engeltje Evertsen, beiden overleden, aan de kinderen van Geurt Sandersen en
Maartje Evertsen, beiden overleden en aan de kinderen van Koender Teunissen en
Willemijntje Evertsen, beiden overleden, 300 gulden in gelijke porties per persoon te
verdelen, echter alleen over de kinderen die nog in leven zijn, verder benoemt hij tot
enig erfgenaam van alle goederen de kinderen van zijn vrouw Maartje Jans, uit haar
vorig huwelijk met de overleden Coender Sandersen.

Generatie VIII

 1. Jan Jansen Snip, geb. Sondel 1730, † 24 sept. 1781, tr. Oudemirdum 20 juni 1751
 2. Afke Jansen, geb. Sloten 1730, † 1793.
 3. Jan Jans Algers, geb. Joure 30 aug. 1722, † ald. 1791, tr. Joure 28 juni 1772
 4. Jantje Hendriks Melkers, geb. Joure.

Notitie bij Jan Jans: Kind(eren):
Aukje Algers 1772-????
Korneliske Jans Algers 1775-1848

Notitie bij Jantje Hendriks: Jantje Hendriks Melkers (Algers)
Geboorte Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands
Echtgenoot Jan Jans Algers Kinderen Korneliske Jans, Aukje Jans, Jan Jans, Berber Jans, Tryntje Jans en Hendrick Jans

 1. Jan Christiaans, tr. Lemsterland 17 april 1774
 2. Jouk Ennes.
 3. Symen Beekes, geb. Terhorne, Utingeradeel omstr. 1742, † Op zee 1779, tr. omstr. 1770
 4. Jeltje Haantjes (Hantjes), geb. Waaxens 3 sept. 1745, ged. Kubaard, Waaxens 26 sept. 1745, † Terhorne, Utingeradeel 1778.

Notitie bij Symen: Kinderen:
Hotske Symens 1772-????
Beeke Symens Dijkstra 1774-1859
Jeltje Symens 1777-????

 1. Hidde Sjoerds, ged. Balk 26 febr. 1708, Biesjager, † Balk 19 sept. 1763, tr. Balk 4 mei 1737
 2. Aaltje Hinnes, geb. Balk 1710, † 1763.

Notitie bij Hidde Sjoerds: Beroep: Biesjager/ veldwachter, schoolmeester.

Kinderen:
Klaas Hiddes geb. 20-07-1738 Balk
Jakob Hiddes geb. 01-1740 Balk
Grytje Hiddes geb. 25-12-1741 Balk

Volkstelling 1744 Vermeld Hidde Sioerds Diversen: Aantal personen: 5 Insolvent

 1. Willem Graviers, had biol. dochter
 2. Froukje Jans, † Opsterland 29 febr. 1748.
 3. Atse Wates, geb. Goënga Wymbritseradeel vóór 1697, Redelijk boer, † na 1743, tr. 1e Oppenhuizen 23 maart 1732 Trijntie Pyters, geb. Oppenhuizen omstr. 1710; tr. 2e 3 juni 1743
 4. Sytske Willems.

Notitie bij Sytske Willems: Op de overlijdensakte van zoon Geert Atses Atsma (# 48) staat: zoon van Atze Wattes Atsma en Sytske Annes. De naam Annes is m.i. onjuist. Dat moet Willems zijn. Atse Wates was voor de eerste keer op 23 maart 1732 te Oudega getrouwd met Trijntje Pieters. Ze kregen drie dochters: Ockjen,1733 Wybrig,1735 en Jeltie,1738. Zij overleed op 2 januari 1742. Hij trouwde voor de tweede keer op 3 juni 1743 met Sytske Willems. Hun eerste zoon Wattes werd al op 24 november 1743 geboren. Uit dit huwelijk werd Geert in 1758 geboren, onze Geert Atses, # 48. De jaartallen kloppen.

 1. Pieter ( Pytter) Harings, ged. Balk 4 maart 1736, † vóór 1811, tr. Balk 17 mei 1761
 2. Geeske Sibles Jager, geb. Balk 13 jan. 1737, † ald. 22 juni 1821.

Notitie bij Geeske Sibles: Geeske Sibles JagerNIEUW
Geboorte Ongeveer 13 jan 1739 – Balk, Gaasterland, Friesland, Netherlands
Overlijden 22 jun 1821 – Balk, Gaasterland, Friesland, Netherlands
Ouders Sible Pieters en Trijntje Pieters
Echtgenoot Pieter Harings
Zoon Sible Pieters

 1. Jan Jans Algers, geb. Joure 30 aug. 1722, † 1791, tr. Joure 28 juni 1772
 2. Jantien Hendriks Melkers, geb. Joure.
 3. Jan Annes de Wilde, geb. Wijckel 1715, † ald. 1755, tr. 1734
 4. Japikjen Willems, geb. Kolderwolde 1715, † Harich 1792.

Notitie bij Jan Annes: Kinderen:
Willem Jansz de Wilde 1742-1821
Lubbert Jans de Wilde 1749-????
Sybolt Jans de Wilde 1757-1802

 1. Ryckholt Jurjens, geb. Harich 1708, ged. Balk 26 jan. 1708, tr. Heeg 17 juni 1736
 2. Gryttje Willems ten Brink, ged. Harich 4 dec. 1713, † ald. vóór 1744.

Notitie bij Ryckholt Jurjens: Kind(eren):
Lijsbert Ryckholts ten Brink 1744-1814
Jurjen Ryckholts ten Brink 1728-1811
Willem Ryckholts ten Brink 1736-????

 1. Tjedze Ykes, geb. Nijega, Hemelumer Oldeferd 1713, tr. Oudega, Hemelumer Oldeferd 18 mei 1738
 2. Hinke Sieberens, geb. 1717.

Notitie bij Tjedze Ykes: Yke geboren 29-01-1739 te Oudega
Sieberen geboren 12-02-1741 Oudega
Reiner geboren 22-09-1743 te Oudega
Akke geboren 28-10-1746 te Oudega
Trientje geboren 04-10-1750 te Oudega

 1. Jan Pyters, kreeg rel.
 2. Pier Geerts.
 3. Albert Gabes, geb. Ouwsterhaule 18 sept. 1707, † Vrouwenparochie, tr. Joure 14 jan. 1731
 4. Trijntje Sikkes Hanses.
 5. Jan Gosses, tr. Wymbritseradeel 23 maart 1732
 6. Ymkjen Aukes.
 7. Jacob Cornelis Fortuin, geb. Sneek 1735, tr. Sneek 11 sept. 1763
 8. Grietje Hielkes, geb. 1735, † Sneek 6 aug. 1826.

Notitie bij Jacob Cornelis: Kind(eren):
Cornelis Jacobs Fortuin 1766-????
Aaltje Jacobs Fortuin 1767-1830
Hyltje Jacobs Fortuin 1770-????

 1. Anke Hendriks Schots, geb. Balk 5 maart 1719, Boer, † Balk 30 april 1805, tr. Balk 16 aug. 1761
 2. Antje Andries, geb. omstr. 1725, ged. Doop Op Belijdenis 5 mei 1785, † Balk 1809.

Notitie bij Anke Hendriks: In het doopboek heet hij 9 keer Anke.
Kind(eren):
Anneke Antkes 1761-1763
Anneke Antkes 1763-< 1811
Sybrig Antkes Schots 1764-1833
Jeltje Antkes 1766-< 1811
Andries Antkes Schots 1768-1858
Apolonia Annekes Schots 1770-1828
Hendrik Antkes 1772-< 1811
Baukjen Antkes 1776-< 1811
Klaaske Schots 1778-????

Beroep: boer.

 1. Anske Jans Fortuin, geb. Oosterend 8 okt. 1724, † 1785, tr. 1743
 2. Hotske Hilles, geb. Nijhuizem 1712, † 1785, tr. 1e Nijhuizem 23 dec. 1731 Aucke Klases Ferwerda, geb. Heeg 26 nov. 1703, † 1743;
 3. N.N. Doen Tjerks, geb. Ureterp, † Opsterland 19 febr. 1787, tr. Ureterp 1744
 4. N.N. Antje Johannes, geb. Zuiderdrachten.
 5. Pytter Durks Schakel, geb. 1738, tr. Gaastmeer 6 juli 1760
 6. Goits Douwes, geb. 26 mei 1738, † 11 sept. 1808.
 7. Abe Johannes Feenstra, geb. Oudega 1 aug. 1734, † Koudum 1786, tr. Koudum 30 april 1758
 8. Geertje (Gettje) Hendriks Feenstra, geb. Rottevalle 1737, † Gaasterland 22 okt. 1811.
 9. Nolle Anskes Schotanus, geb. Idskenhuizen 6 mei 1740, † Woudsend 23 april 1820, tr. Idskenhuizen 9 mei 1762
 10. Harmke Wiegers, ged. Gaastmee 13 juni 1738, † Woudsend vóór 1811.

Notitie bij Nolle Anskes: Kind(eren):
Tiets Nolles (Tjits) Schotanus 1762-1827
Wieger Nolles Schotanus 1765-1822
Anske Nolles Schotanus 1767-1836
Anne Nolles Schotanus 1768-????
Wypke Nolles (Wiepke) Schotanus 1771-1822
Gerrit Nolles Schotanus 1774-1840
Riemer Nolles Schotanus 1777-????

 1. Jan Willems Vlas, tr. Woudsend (Wymbritseradeel) 25 okt. 1761
 2. Tamme Baukes de Boer.

Notitie bij Jan Willems: Persoonlijke gegevens Jan Willems Mannelijk
Hij is geboren in Woudsend, Wymbritseradeel, Fr, Nederland.

Gezin van Jan Willems
Hij is getrouwd met Tamme Boukes op 25 oktober 1761 te Woudsend, Wymbritseradeel, Fr, Nederland.

Kind(eren):

Willem Jans 1762-????
Gatske Jans Vlas 1766-???? Tree
Bauke Jans 1767-????
Willem Jans 1770-????
Wopke Jans 1771-????
Iede Jans 1774-????

 1. Pieter Ages de Jong, geb. 1733, kreeg rel.
 2. Peekje Bookes(Bootes).
 3. Bote Meinesz, geb. Ouwsterhaule 21 nov. 1743, † Oosterzee na 1789, tr. Oosterhaule 6 maart 1770
 4. Geertje Wijtzes Oenema, geb. Oosterhaule 3 nov. 1748, † Oosterzee 22 aug. 1824.

Notitie bij Bote Meinesz: Kinderen:
Jikke Bootes (Jieke) de With 1773-1826 Tree 8
Rinske Bootes (Botes) de With (Wit) 1774-1854 Tree 8
Meine Bootes (Meyne Botes) de Wit (With) 1776-1826 Tree 8
Gooytske Botes Meynes (Meines) 1780-????
Wytze Botes de With 1782-????
Tiede Botes (Bootes) de Wit (With) 1784-1850 Tree 8
Pieter Botes de Wit 1789-1843

Historische context (op basis van trouwdag 6 maart 1770)
De temperatuur op 6 maart 1770 lag rond de 7,0 °C. De wind kwam overheersend uit het noord ten oosten. Typering van het weer: hagel zeer betrokken . Bron: KNMI (weerstation Zwanenburg/Nederland)
Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus)’Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus)’ (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel ’Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ genoemd)
In het jaar 1770: Bron: Wikipedia
Engels-Spaans conflict over de Falkland-eilanden.
19 april – De stad Amsterdam en de WIC nemen van de erven van familie Van Aerssen van Sommelsdijck het aandeel in de Sociëteit van Suriname over voor 700.000 gulden.
Marie Antoinette trouwt met de Franse Dauphin Lodewijk (de latere Lodewijk XVI).

 1. Jolke Jacobs, geb. Idskenhuizen 8 aug. 1745, Meester Bakker, † Kubaard 1 febr. 1788, tr. Kubaard 22 okt. 1769
 2. Yfke Jacobs, geb. Oosterlittens, † Kubaard 16 juni 1788.

Notitie bij Jolke Jacobs: Beroep: Meesterbakker
Kinderen:
Jacob Jolkes 1769-????
Aukje Jolkes Bakker 1771-1832
Dirk Jolkes Bakker 1772-1857
Pieter Jolkes 1774-1785
Geertje Jolkes Bakker 1778-1846
Jan Jolkes Bakker 1781-1862 Tree 8
Heintje Jolkes Bakker 1783-1866
Pieter Jolkes 1786-????
Yfke Jolkes Bakker 1788-1837

 1. Gosse Reins Silvius, ged. Koudum 11 juli 1748, † Heeg 9 sept. 1813, tr. Heeg 23 febr. 1772
 2. Rymkie Feykes, ged. Heeg 7 mei 1749, † Heeg, Wymbritseradeel 16 dec. 1814.

Notitie bij Gosse Reins: Kinderen:
Ruurdje Silvius 1774-????
Ruurdje Silvius 1776-????
Maria Silvius 1780-1840
Reinskje Silvius 1783-1826 Tree 8
Feikje(n) Silvius 1786-1835 Tree 8
Rein Silvius 1792-????

 1. Ansche Tjeerds, geb. omstr. 1720, † Oudega 1776, kreeg rel.
 2. Suster Sytzes, ged. Oudega 1 sept. 1742.
 3. Pieter Siebrens, tr.
 4. Froukje Dirks.
 5. Johannes Jansen de Vente, ged. Harderwijk 5 nov. 1697, Beurtschipper., † 20 nov. 1745, begr. Harderwijk 23 nov. 1745, tr. Harderwijk 20 april 1721
 6. Marijtje Gerrits Brands, ged. Harderwijjk 29 nov. 1695, † Harderwijk 27 sept. 1759.

Notitie bij Johannes Jansen: Kinderen:
Jan Jansen de Vente 1722-1788
Maria Jansen de Vente 1723-????
Gerrit Jansen de Vente 1726-????
Gerrit Jansen de Vente 1727-????
Albertje Jansen de Vente 1729-????
Willem Jansen de Vente 1732-????
Zeger Jansen de Vente 1734-????
Klaas Jansen de Vente 1737-????

 1. Lubbert Derks Brassen (Bressen), geb. 1695, tr. Aalten 10 juli 1718
 2. Grietje Bruggeman (Brugman), geb. 1700.
 3. Hendrik Morren, geb. Nijkerk omstr. 1701, Landbouwer., † Nijkerk 12 juni 1771, tr. Nijkerk 14 maart 1728
 4. Annetje Jelissen.

Notitie bij Hendrik: Uit dit huwelijk 8 kinderen:
Dirk ~1733 Nijkerk 0 jr
Jan ~1735 Nijkerk 0 jr
Evert ~1737 Nijkerk † 1769 Harderwijk
Jelis Hendriksen ~1740 Nijkerk †1781
Willem ~1742 Nijkerk 0 jr
Emmetje ~1730 Nijkerk 1 jr
Steijntje ~1728 Nijkerk 0 jr
Mor *1731 Nijkerk † 1784 Nijkerk

Notitie bij Annetje Jelissen: Annetje Jelissen.
kerk.huw. (Ned.Herv.) te Nijkerk op 14 maart 1728
met

Hendrik Morren, zn. van Mor Hendriksen en Aaltje Dirks, geb. te Nijkerk circa 1701, ged. Ned.Herv. te Nijkerk op 27 november 1701, landbouwer, ovl. te Nijkerk op 12 juni 1771, begr. te Nijkerk.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

naam geb. plaats ovl. plaats oud relatie kinderen
1 Dirk ~1733 Nijkerk 0 0
2 Jan ~1735 Nijkerk 0 0
3 Evert ~1737 Nijkerk 1769 Harderwijk [gl] 31 1 0
4 Jelis Hendriksen ~1740 Nijkerk †1781 40 1 7
5 Willem ~1742 Nijkerk 0 0
6 Emmetje ~1730 Nijkerk 1 0
7 Steijntje ~1728 Nijkerk 0 0
8 Mor *1731 Nijkerk 1784 Nijkerk 53 1 5

 1. Otto Driessen van Arck, geb. Harderwijjk 30 sept. 1705, † ald. 4 aug. 1778, had biol. dochter
 2. Elbertien Harmse Penninck, geb. Harderwijk 18 aug. 1700, † ald. 21 febr. 1983.
 3. Derk Eimbers de Brake, geb. Neede, tr. Heerde 5 dec. 1728
 4. Leentjen Hendriks, geb. Heerde.

Notitie bij Derk Eimbers: Engberts, Derk, jongeman van Neede, wonende in t Merklant ondertrouwt op: 13 11 1728 trouwt op: 5 12 1728 met: Leentje Hendriks, jongedochter ondert dorp Heerde.

Kind(eren):
Hendrik Derks de Brake 1729-????
Eimert Derks de Brake 1731-????
Anna Derks de Brake 1735-????
Gerrit Derks de Brake 1740-????
Berentjen Derks de Brake 1744-????
Reiner Derks de Brake 1748-????

 1. Hendrik Jans van Salik, geb. Heerde 3 juli 1703, † ald. 7 jan. 1772, tr.
 2. Janna Aalbers van den Dulling, geb. Heerde omstr. 1705, † 1774.

Notitie bij Hendrik Jans: Hendrik Jans van Zalk (Zallik)NIEUW
Geboorte 3 jul 1703 – Heerde
Overlijden 7 jan 1772 – Heerde
Ouders Jan Hendrik van Zalk ( Zallik ) en Hendrikjen Roelofs Zus Geertruijt Echtgenote Janna Aalbers van den Dullink (van Zalk) Kinderen Jan, Hendrik en Geertruid

Notitie bij Janna Aalbers: Janna Aalbers van den Dullink (van Zalk)NIEUW
Geboorte Ongeveer 1705 – Heerde
Overlijden 1774
Vader Heerde van den Dullink Echtgenoot Hendrik Jans van Zalk (Zallik) Kinderen Jan, Hendrik en Geertruid

 1. Otto Maassen, geb. Voorthuizen 1723, Molenaar in Elspeet, † Elspeet 21 juni 1766, tr. Elspeet 25 febr. 1748
 2. Rickje (Rykje) Dirks, geb. Elspeet 1715, † ald. 11 juli 1774.

Notitie bij Otto Maassen: Kinderen:
Dirk Otten Mulder 1749-1788
Grietjen Otten 1751-1785
Maas Otten 1751-1751
Maas Otten 1757-1758

 1. Jan Jansen, geb. Stegeren 1695, ged. Ommen, † Den Velde omstr. 1735, tr. Hardenberg 25 juli 1723
 2. Berendje Willems, geb. Den Velde 1700, † ald. na 1749.
 3. Harmen Frederiks van de Steenweert, geb. Rheden omstr. 1732, tr. Ede 29 april 1753
 4. Aaltje van de Wildekamp, geb. omstr. 1733.
 5. Jan Thijsz Bakewei, geb. Enkhuizen 14 dec. 1736, tr. Enkhuizen 29 nov. 1761
 6. Lijsebeth de Wit, geb. Enkhuizen 21 dec. 1735.
 7. Hendrik Willem Kolenbrander, geb. Varsseveld 23 juli 1730, † ald. 24 jan. 1798, tr.
 8. Johanna Messink, geb. Varsseveld 14 nov. 1734, † ald. 31 jan. 1814.
 9. Jan van Korlaar, geb. 1740, † Nijkerk 1 juli 1823, tr. Nijkerk 27 dec. 1762
 10. Margarieta van Rookhuijsen, geb. 1734, ged. Nijkerk 26 sept. 1734.
 11. Sevrien Breukelaar, geb. Aalten 1715, † 1750, kreeg rel.
 12. Barentjen Rademaker, geb. Aalten 1715.
 13. Roelof Assink, geb. Varsseveld 1715, † ald. 24 juni 1779, tr. 1e Grietje Bosman; tr. 2e Winterswijk 3 jan. 1739
 14. Harmken Blankink, geb. Winterswijk 1718, † Varsseveld (Wisch) 5 april 1791, begr. Varsseveld 8 april 1791.

Notitie bij Roelof: Kind(eren):
Grietjen Assink 1740-????
Barendina Assink 1742-????
Jenneken Assink 1744-1807
Willemina Assink 1747-1801
Aaltjen Assink 1750-1817

Hij woonde op ’Otten’huis
Bij zijn huwelijk was hij weduwnaar van Grietjen Bosman(s) in Varsseveld.

Notitie bij Harmken: Ze is overleden ’aan Otten huis’

 1. N.N. Vader Harmen NN, had biol. zoon
 2. Moeder Harmen NN Moeder Harmen NN.
 3. Berent te Kampe, geb. 1674, ged. Aalten 21 juni 1674, † na 1748, tr. Aalten 7 april 1726
 4. Henderke Scholten, geb. Lintelo 1698, ged. Aalten 14 aug. 1698, † na 1742.

Notitie bij Berent: De naam Goossens is een patronymicum – het geslacht zal wel afstammen van de één of andere man met de voornaam Goossen.
En Barent, Jan’s vader, is wellicht de echtgenoot van Henderke, waarvan volgende kinderen in Aalten werden gedoopt:
Uit dit huwelijk:

 1. Hermina Gosens, ged. Aalten 17.08.1727.
 2. Jan Goosens, geb. Aalten 1729; zie [124].
 3. Mette Goosens, ged. Aalten 28.02.1729 {tweeling}, jonggestorven.
 4. Berent Hendrik Goosens, ged. Aalten 27.04.1738.
 5. Mette Goossens, ged. Aalten 07.10.1742.
 • de Liberale Gifte van 1747, waarbij vermogens boven de ? 2.000 met een belasting van 2% werden belast. Deze werd geheven i.v.m. de Oosterijkse Successieoorlog (1740-1748).
  Berent te Klein Kamp op Groot Goosens getr. met Hendersken Gosens, heeft 5 kinder onder de 16 jaer, heeft met Eede verkl. dat geen 500 glns. besit en iets gefurneert.
  Bron: J.C. Klompenhouwer, transcriptie Liberale Gifte Aalten 1748

Generatie IX

 1. Jan Jan Algers, tr. Joure 29 april 1714
 2. Tryn Minkes, ged. Workum 30 juli 1691.

Notitie bij Jan Jan Algers: Kinderen:
Hylke Jans 08-11-1716 Joure/Westermeer/Snikzwaag
Korneles Jans 07-08-1718 Joure/Westermeer/Snikzwaag
Jan Jans 30-08-1722 Joure/Westermeer/Snikzwaag

 1. Beeke Klazes, geb. Terhorne, Utingeradeel 1706, † ald. 1796, tr. 1735
 2. Jeltje Gerkes, geb. Joure 1710, † Terhorne, Utingeradeel 1795.

Notitie bij Beeke Klazes: Kind(eren):
Klaas Beekes ± 1735-1819
Gerke Beekes ± 1741-> 1767
Symen Beekes ± 1742-1779
Sybren Beekes Beeksma ± 1746-1795
Hobbe Beekes ± 1748-± 1773
Reinder Beekes Beeksma 1751-1827
Bokke Beekes ± 1754-1786
Klaaske Beekes 1763-1789

beroep: scheepstimmerman
1772: bewoont specienr.13 te Terhorne
1744: Omschrijvinge van familien in Friesland Gemeente Utingeradeel, Terhorne, in de Buirt
Beeke Klases Toegezegde bijdrage L 2:10:0 Aantal personen: 7
Quotisatiekohieren 1749 Beecke Klases, Utingeradeel Plaats: Terhorne
Omschrijving: Gezin volw: 3 en kind: 5 Aanslag: 11-13-0

Beeke en Popke Klazes kochten op 1 mei 1760 een huis voor 250 gulden van Hessel Sybrens en Gerrit Symens, opzienders” van de mennoniete gemeente. Zij gingen door met de scheepswerf van hun vader; de opdracht- gevers kwamen ook uit Edam, Appingedam, Sappemeer en Joure. Ook werden oude schepen ingeruild en verbouwd. De kosten voor de tjalken varieerden van 450 tot 1585 gulden. Beeke Klases timmerde met zijn broer enkele grotere boten, zoals de kofschepen ’De Jonge Hendrik’ voor Douwe Hendriks uit Oldeboorn en voor Klaas Sytse Mug, eveneens uit Oldeboorn ’De Vrede Lugt’. Beeke overleed in 1796

 1. Haantje Riemers, geb. Terhorne 31 mei 1711, tr.
 2. Hotske Thomas, ged. Harlingen 25 okt. 1646.
 3. Sioerd Doitses (Bijlsma?) Pelsma, geb. Joure 29 jan. 1671, † Balk 16 nov. 1750, tr. Joure Westermeer Snikzwaag 1 jan. 1693
 4. Abeltien Hartmans, geb. Balk 1675.

Notitie bij Sioerd Doitses: Beroep: Smid
Kind(eren):
Pyter Sjoerds (Pella) Pelsma 1704-????
Heere Sjoerds Pelsma 1706-????
Hidde Sjoerds Pelsma 1708-1763
Thys Sjoerds (Pelsma) (Bijlsma) Pella 1711-> 1755
Doyte Sjoerds Pella 1716-????

 1. Hinne Rinties, kreeg rel.
 2. Grietie Jans.
 3. Wate Annes, Boer te Oppenhuizen., tr. omstr. 1690
 4. Jeltje Atses.

Notitie bij Wate Annes: Kinderen:
Atse Wattes < 1697-> 1743
Tjitske (Tyetske) Wates (Wattes) 1699-????
Ock(jen) Wates (Wattes) 1702-1724
Anne Wates 1710-1781
Lolkje(n) Wates (Wattes) 1713-????

 1. Haring Sibles, geb. Balk 1710, tr. Balk 19 juni 1733
 2. Antje Jans, geb. Leeuwarden 1710.
 3. Jurjen Rijkholts, geb. Balk mei 1672.

Notitie bij Jurjen Rijkholts: Kind(eren):
Rijkholt Jurjens 1708-????
Richold Jurjens 1705-< 1708
Geertje Jurjens 1712-????
Aalke Jurjens 1714-????
Hendrikjen Jurjens 1717-????
Eelk Jurjens 1720-????
Durk Jurjens 1725-????

 1. Willem Jacobs, geb. Harich 1690, tr. BalkHarich 1712
 2. Geertruid Rutgers Poortsma, geb. Steenwijk 1690.
 3. Yke Tjedzes, † Op zee 1725, tr. Workum 23 febr. 1701
 4. Akke Sybouts, geb. Dongjum, Franekeradeel 1674, † Nijega, Hemelumer Oldeferd vóór 1725.

Notitie bij Yke Tjedzes: Gooitske Ykes, stoarn Nijegea 18 april 1771, dochter fan Yke Tjedzes,
boer te Nijegea, stoarn op see + 1725, en Akke Sibbolts.
Kinderen:

 • Sijbolt (Sibolt) Ykes (Ykkes) 1702-????
  Hij is getrouwd met (1) Romkje Rienks op 10 februari 1726 te Nijega Elahuizen, Hemelumer Oldeferd, hij was toen 23 jaar oud.
  Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen Aktedatum: 10-02-1726
  Bruidegom Sibolt Ykes wonende te Nijega
  Bruid Romkje Rienks wonende te Nijega
  Kind(eren):
  Lieuwe Sybolts 1726-< 1728 Lieuwe Sybolts 1728-???? Yke (Ykke) Sijbolts (Sijbolds, Zybouts) 1731-> 1777
  Hij is getrouwd met (2) Aebel Riens op 21 oktober 1738, hij was toen 36 jaar oud.
  Hij is getrouwd met (3) Jetske (Jetzke) Uilkes op 17 september 1752 te Hemelum, Hemelumer Oldeferd, Nijefurd, Friesland, hij was toen 49 jaar oud.
  Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum Mirns Bakhuizen Aktedatum: 17-09-1752 Plaats: Hemelum
  Bijzonderheden: Ontijdig die daarom ook van het classes gecensureerd is Jetzke Uilkes meid van Silbolt IJkes
  Bruid Jetzke Uilkes wonende te de Wiel
  Kind(eren):
  IJke Sibolts 1759-????
  Notities bij Sijbolt (Sibolt) Ykes (Ykkes) ouderling
 • Gooitske Ykes 1709 – 1771
  Zij is getrouwd met Dirk Jottjes Hoekstra op 19 april 1755 te Nijega, Gaasterlan-Sleat, Friesland, Netherlands, zij was toen 46 jaar oud.
  Kind(eren): Jottje Dirks Hoekstra 1755-1825
 • Tjedze Ykes 1713 – ?????
  Hij is getrouwd met Hinke Sieberens op 18 mei 1738 te Nijega.
  Kinderen:
  Yke geboren 29-01-1739 te Oudega
  Sieberen geboren 12-02-1741 Oudega
  Reiner geboren 22-09-1743 te Oudega
  Akke geboren 28-10-1746 te Oudega
  Trientje geboren 04-10-1750 te Oudega
 • Korneliske (Corneliske Kneelske) Ykes (Iekes) 1716-1780
  Zij is getrouwd met Anne Wiegers Visser op 26 nov 1741 te Gaastmeer. Zij was toen 25 jr oud.
  Kinderen:
  Wieger Visser 1743-1806
  IJke Visser 1745-1808
  Akke Visser 1748-????
  Wiebjen Visser 1750-????
  Wiepk Visser ± 1751-1831
  Wigle Visser 1753-1836
  Anne Annes Visser 1756-1838
  Antje Visser 1758-1832
  Janke Visser 1760-1813
  Grafschrift Heeg:
  1780 den 8 november is stil en godsalig in den heere ontslapen Corneliske Ykes in leven huisvrouw van Anne Wiegers Visser in het drie en zestigste jaar harer ouderdoms en legt alhier begraven.
  Hier rust Corneliske in vrede
  Een moeder helper zuil en raadt
  die stut en liefde deelde mede
  gelijk er van een Dorcas staat
  Zij was tot troost vol medelijden
  Zeer nedrig matig zacht van aardt
  Zij was een voorbeeld onser tijden
  Met godvrucht en de deugd gepaard
  Object: grafsteen
 1. Sieberen Dirks, had biol. dochter
 2. Reinou Dirks (born Sjoerds), geb. Oudega 7 febr. 1684.
 3. Gabe Dirckx, tr. Doniawerstal 22 april 1700
 4. Gaatske Albarts.
 5. Cornelis Johannes Fortuin, geb. Sneek 1720, tr.
 6. Antje Jacobs, geb. 1725.

Notitie bij Cornelis Johannes: Kind(eren):
Baukje Cornelis Fortuin 1751-????
Jacob Cornelis Fortuin 1735-????

 1. Hyltje Fortuin, had biol. dochter
 2. Grietje Dirks.
 3. Andries Anes, geb. 1700, tr. Wijckel 5 maart 1724
 4. Bauckien Sybrants van Echten, geb. 1699, ged. Doniawerstal 15 febr. 1699, † 1771.
 5. Jan Gerrits Fortuin, geb. Poppingawier, Boarnsterhim 21 april 1695, Boer, † Oosterend 1725, tr. Oosterend 19 febr. 1719
 6. Hiltje Wabes, geb. Oosterend 22 febr. 1691, tr. 2e 13 jan. 1726 Jan Arent Wenmerick, geb. Oosterend.
 7. Hille Jenties, geb. Heeg 25 okt. 1674, † 1729, tr. Oudega 1710
 8. Antje Upkesdr, geb. Nijhuizem 1685.
 9. Tjal Sakes, tr. Dijrk Pieters.
 10. Johannes Meinardie (Meinardi), ged. Herenveen 7 nov. 1697, tr. Balk 15 maart 1725
 11. Murkje (Moerke) Hendriks, geb. Ferwerd 14 jan. 1703.
 12. Anske Nolles Schotanus, geb. 16 nov. 1711, ged. Sloten 16 nov. 1711, Timmerman en molenmaker., † Idskenhuizen na 1772, tr.
 13. Tjiets Gerrits, geb. 1710, † Idskenhuizen 1772.

Notitie bij Anske Nolles: Kind(eren):
Geertje Anskes Schotanus 1735-1826
Nolle Ansckes Schotanus 1740-1820
Gerrit Anskes Schotanus 1742-1743
Gerrit Anskes Schotanus 1743-????
Heere Anskes Schotanus 1758-1827

 1. Wyger Annes Visser, geb. omstr. 1690, Palinghandelaar in Heeg, † Wymbritseradeel 1743, tr. 1720
 2. Wypkjen Riemers, geb. omstr. 1700, † Woudsend 18 aug. 1758.

Notitie bij Wyger Annes: Kinderen:
Anne Wiegers Visser 1718-1787
Riemer Visser 1722-????
Jan Visser 1725-> 1775
Pijke Visser 1728-????
Auck Visser 1729-????
Auck Visser 1731-????
Harmtje Visser 1738-????
Wijb Visser 1743-< 1758

Beroep: aakschipper. Begint de palinghandel in Gaastmeer. In 1727 koopt WA voor f 550,- een aak bij Symen Heeres in Molkwerum en daarmee verdient het de kost. Ze wonen eerst in Woudsend en vestigen zich later in Gaastmeer. In 1731 beginen ze met de palinghandel op Londen (uit fiskerij yn ’e Gaastmar)

 1. Meine (Meyne) Bootes (Botes), geb. Oosterhaule 16 sept. 1719, † ald. 1794, tr. Haskerhorne 17 dec. 1740
 2. Goitske Foppes, geb. Haskerhorne 17 febr. 1720, † 1799.

Notitie bij Meine (Meyne): Kind(eren):
Geertje (Gettje) Meynes (Meines) 1742-> 1781
Bote (Boote Eizema) Meynes (Meines) 1743-> 1789
Foppe Meynes 1746-????
Eyse Meines (Eize) Eysema 1748-1819
Rinske Meines (Reinskjen) de With 1750-1825
Rinke Meines Rinkema (de With) 1753-1825
Minke Meines 1755-????
Pieter Meines (Meynesz) 1755-????
Fedde (Tiede) Meynes 1757-????

 1. Wijtze Oenes, geb. Nijega, Oudega 29 dec. 1712, ged. Ouwsterhaule 1 jan. 1713, † Ouwsterhaule, Skarsterlân mei 1770, tr. Ouwsterhaule 20 sept. 1739
 2. Rinske Foppes, geb. Haskerhorne 1719, ged. Harkerhorne, † Ouwsterhaule, Skarsterlân 1772.

Notitie bij Wijtze Oenes: Kind(eren):
Oene Wijtses (Wietses) Oenema 1741-1815 Tree 8
Rinke Wijtses 1743-???? Tree 8
Foppe Wijtses (Wietses) Oenema 1745-< 1750 Jikke Wijtses (Jicke Wietses) Oenema 1746-???? Tree 8 Geertje Wijtzes (Wietzes Wytses Wybes) Oenema 1748-> 1824 Tree 8
Foppe Wijtses 1750-< 1751
Foppe Wijtses 1751-????
Hendrik Wijtses (Wietses) Oenema (Halstra) 1754-1827 Tree 8
Harmen Wijtses 1757-????
Tjedde Wytsesz (Tijdde Tiede) Oenema 1759-1807 Tree 8

 1. Jacob Hendriks, tr. omstr. 1740
 2. Aukje Hepkes.

Notitie bij Jacob Hendriks: Kinderen:
Hendrik Jacobs 1741-????
Trijntje Jacobs 1743-????
Jolke Jacobs 1745-1788 Tree
Hepke Jacobs 1749-????
Jan Jacobs 1751-????
Pieter Jacobs Taconis 1754-????
Wibbigjen Jacobs 1755-????

 1. Rein Gosses, geb. omstr. 1715, ged. Warns 11 aug. 1715, tr. Molkwerum 24 okt. 1745
 2. Rurtjen Geerts (Heerts), geb. Koudum sept. 1721, † vóór 1771.

Notitie bij Rein Gosses: Kinderen:
Aaltje Reins 1746-< 1753
Gosse Reins Silvius 1748-1813
Heert Reins 1752-????
Aaltje Reins 1753-????

 1. Feike Wytses, tr. Heeg 7 okt. 1742
 2. Marij Lolkes, geb. Hommerts 10 sept. 1719.
 3. Tjeerd Anskes de Vries, geb. 1696, ged. Woudsend 16 febr. 1696, † vóór 1744, tr. Ypecolsga 15 maart 1716
 4. Acke Ruyrds, ged. Woudsend 25 jan. 1691, † Workum 25 sept. 1792.

Notitie bij Tjeerd Anskes: Anske Tjeerds ca 1720- 1776
Ruerd Tjeerds 1722-????
Sietse Tjeerds de Vries 1725-????
Alle Tjeerds de Vries ± 1731-1816

 1. Sytse Heins, had biol. dochter
 2. Bauk Thysses.
 3. Jan Willems de Vente, geb. Harderwijk 1665, Beurtschipper., † Harderwijk 14 febr. 1704, tr. 1e Harderwijk 30 dec. 1688 Gerritie Aarts, geb. Harderwijk 1688; tr. 2e Harderwijk 13 okt. 1695
 4. Abeltje Jans Luijck, geb. Kampen omstr. 1665.

Notitie bij Jan Willems: Beroep: beurtschipper
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jannitie Jansen, ged. op 21-11-1690 te Harderwijk.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Johannes Jansen Vente,
 3. Gerritje Vente, de, ged. op 20-03-1700 te Harderwijk.
 4. Lijsbeth Vente, de, ged. op 15-12-1701 te Harderwijk.
 5. Hendrick Vente, de, ged. op 02-12-1703 te Harderwijk.
 6. Hendrina Vente, de, ged. op 16-01-1705 te Harderwijk.
 7. Gerrit Jansen Brandts, geb. omstr. 1660, had biol. dochter
 8. Maria Zegers Suijck, geb. Harderwijk omstr. 1660, † ald. vóór 1727.
 9. Derk Hermsen Brassen, tr. Aalten 5 april 1685
 10. Jenneken Jans Wenninck, geb. Varsseveld, † vóór 1719.
 11. Jan Bruggeman.
 12. Mor Hendriksen, geb. Nijkerk omstr. 1669, † ald. 9 nov. 1748, tr. Nijkerk 12 nov. 1695
 13. Aaltje Dirks, geb. omstr. 1670.

Notitie bij Mor Hendriksen: Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam geb. plaats ovl. plaats oud relatie kinderen
1 Steijntje *1697 Nijkerk 0 0
2 Dirck ~1698 Nijkerk †1699 Nijkerk 1 0 0
3 Hendrik *1701 Nijkerk †1771 Nijkerk 70 1 8

 1. Dries Otten van Arck, geb. 1665, kreeg rel.
 2. Jannetje Luijcas.
 3. Jan Hendrik van Zalk ( Zallik ), kreeg rel.
 4. Hendrikjen Roelofs.
 5. Maas Evertsen, geb. Voorthuizen 1690, † ald. 1731, tr. Kootwijk 15 juni 1710
 6. Grietje Otten, geb. 1686, ged. Kootwijk (Puyrveen) 19 sept. 1686, tr. 2e Kootwijk 1 jan. 1732 Aart Jacobsen Vaarkamp.
 7. Dirk Teunissen de Muller, geb. Aalten, Molenaar van de korenwatermolen te Staverden, tr. Kootwijk 10 juni 1708
 8. Aeltje Otten, geb. Puijrveen (Kootwijk) 1682, ged. Kootwijk 1682, tr. 2e Elspeet 26 juli 1722 Jan Jansen Mulder, † 22 juni 1750.

Notitie bij Dirk Teunissen: Ook Dirk Tonissen genoemd.

Notitie bij Aeltje Otten: Op 9-11-1726 verkopen Elbert Hendriksen ende Marritjen Beerts, eghtel(uijden), aan Jan Jansen, moolenaar tot Elspeet, en Aaltjen Otten eghtel(uijden) haar gereghte aandeelen in huijs hoff schaapsschooten en onderhorige landerien daar tegenwoordig Gangelig Beertsen tot Elspeet op woont dan nog onse gereghtigheijt aan huijs hoff en moolen daar kooperen tegenwoordig selfs op woonen alles met des selfs reght en gereghtigheijt ap en dependentis van dien niets daar van uijtgesondert en dat voor de somma van drijhondert silvere ducatons en sulks te leeveren meij 1727 onder verbant en submissie van den Wel Ed. Hove van Gelderlant met renuntiatie als na reghten alles breder te sien in den origen(eele) brieff als die van verkoopers nevens getuigen is ondertekent op den 9 november 1726. De akte is geregistreerd den 5-5-1730.
Bron: ORA Barneveld 0203, boek 835, dorp Barneveld, folio 76.

Op 4-8-1729 wordt het gedeelte in ’t erff Veenhuijsen tot Elspeet so als bij Ganwelig Beertsen gebruijckt nevens een aanpart in de moolen tot Elspeet toekomende Willem Evertsen ende Jannetjen Claas, eghtel(uijden), verkoft, getransporteert en overgegeven aan en ten erfflijken behoeve van Jan Jansen Mulder tot Elspeet en Aeltjen Otten, eght(eluijden) voor de somma van 400 guld(en) De akte is geregistreerd den 20-2-1730.
Bron: ORA Barneveld 0203, boek 835, Elspeet, folio 9, dd. 20-02-1730.

Op 20-11-1738 verkoopt en transporteert Evert Geurtsen aan Jan Jansen Mulder te Elspeet x Aeltjen Otten, een twee en seventigste part aen de molen te Elspeet voornoemt, met sijn aendeel aen huys hoff en daer bij gehorende landerijen, soo bij de kopers bewoont en gebruykt wordende, alsmde sijn portie aen het oude molen land, waer aen oostwaerts de Heer Burgermeester Boonen, west en zuydwaerts vercoper selfs en noordwaerts de copers naest aengeland zijn, als ook aen den akker op de molecamp, daer ten oosten en noorden de Heer Boonen voornoemt, ten westen het gemeene velt en ten zuyden de heer Burgermeester Pannekoek naest aengelegen zijn, wesende aen de molenhoff ten oosten en noorden de Steege en ten zuyden en westen dukgemelte Burgermeester Boonen naest aengelant, zijnde deselve goederen in den ampte van Barnevelt in het carspel en omtrent het dorp van Elspeet en dit alles voor een somma van hondert en tien gulden.
Bron: ORA Barneveld, 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 3v, 4, dd. 20-11-1738.

Op 18-1-1740 verkopen en transporteren Derk Engelen x Geertruydt Merrevelts, neffens Mechtelt Claerbeeck en Hendrickje Geurts, de getroude vrouw met haere eheman en de twee ongetrouwde met Peter Wijnen Brouwer geassisteert, aen Jan Jansen Mulder te Elspeet x Aaltje Otten, de twee eerste comparanten yder een ses en dertighste deel en de derde off laetste comparante een twee en seventighste deel aan de molen tot Elspeet, met haere portie aan huys hoff en daerbij gehorende landerijen, soo bij copers bewoont en gebruykt worden, als meede haerlieder aandeel aan het oude molenlant, waeraan ooswaerts de heer Burgermeester Bonen, west en zuydwaerts het niuewe lant en noortwaerts de copers selfs naest aangelant sijn, als ook aan den acker op den Molencamp, daer ten oosten en noorden de heer Bonen voornoemt, ten westen het gemeene velt en ten zuyden de heer burgermeester Pannekoek naest aengelegen, wesende aan den molenhoff ten oosten en noorden de Steegh en ten zuyden en westen dukgemelte burgermeester Bonen naest aangelant, soo als de vercopers deese partien beseten hebben, sijnde gelegen omtrent het dorp van Elspeet en dit alles voor de somma van vier hondert en vijfftigh guldens in ’t geheel.
Bron: ORA Barneveld 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 4v, 5, dd. 18-01-1740.

Op 22-6-1750 hebben Johan Walburgh scholtis tot Barneveld en Aalt Jansen als aangestelde curatoren over den verlaaten en desolaten boedel van Jan Jansen Mulder te Elspeet publijk verkogt aan Otto Maassen en sijn ehevrouw, een agtste part min een agtiende part uyt een twaalfde part van d’Elspeeter Moolen, soo als het selve uyt den verlaaten boedel van Jan Jansen Mulder is heengekoomen en sulx voor een somma van ? 630 guldens. Geerfden zijn F. van Voorts, D. Boonen
Bron: ORA 0203, boek 849, dorp Elspeet, folio 17, dd. 22-06-1750.

 1. Cornelis de Wit, had biol. dochter
 2. Guurtje.
 3. Gerrit Jan Wandersz Colenbrander, geb. Varsseveld omstr. 1699, tr.
 4. Goede ter Horst, geb. 1706, † 1753.

Notitie bij Gerrit Jan Wandersz: Kinderen:
Hendrik Jan Colenbrander 1728-1779
Hendrik Willem Kolenbrander 1730-1798
Hendrika Colenbrander 1731-????
Gerrit Jan Colenbrander 1733-????
Derk Kolenbrander 1735-????

 1. Willem Messink, geb. omstr. 1700, † Varsseveld 4 mei 1765, tr. 1725
 2. Harmijna Resink, geb. omstr. 1705, † Varsseveld 11 febr. 1763.
 3. Arent van Korlaar (Corler), geb. Nijkerk omstr. 1700, tr. Nijkerk 31 okt. 1734
 4. Wijmpje van Assenrade, geb. Amersfoort omstr. 1705.
 5. Elbert van Rookhuijsen, geb. Nijkerk 1709, † ald. 28 nov. 1767, tr. Nijkerk 21 nov. 1733
 6. Dirkje Schouten, geb. Nijkerk 1709.
 7. Hendrik Jan Breukelaar, geb. 1685.
 8. Wiechert Blanken, tr. Winterswijk 17 sept. 1702
 9. Aaltje Sicking/k.
 10. Herman te Kampe, geb. omstr. 1640, † omstr. 1692, tr. 1665
 11. Stijne Messincks, geb. omstr. 1640, tr. 2e Aalten 16 sept. 1692 Roelof te Kampe, geb. Anholt.
 12. Gerrit (Jan) te Gussenklo, geb. Lintelo 1671, ged. Aalten 5 febr. 1671, tr. Aalten 31 okt. 1697
 13. Jantjen Aalderts ter Neet, ged. Aalten 23 maart 1673.

Notitie bij Gerrit (Jan): Gerrit (Jan) te Gussinklo (alias: Scholten)

Generatie X

 1. Mincke Wiebes, tr. Workum 12 febr. 1688
 2. Riemcke Jans, geb. Workum.

Notitie bij Mincke Wiebes: Minke Wybes
Minke Wybes Potma
Mijncke Wijbbes Pottebacker

Burgemeesters Workum vóór 1632 & vroedschap en burgemeesters 1632-1795
Bronnen:
Recesboek Workum (Tresoar toegang 13-44 inv. nr. 38: 1617-1632; Classisboek Bolsward-Workum 1600-1633; * aanvullingen door Bernhard van Haersma Buma en Gerard Mast
De stêd Warkum, red. G. Bakker, Boalsert 1967, blz. 32-41.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, augustus 2015
b. = burgemeester c.b. = classisboek m.b. = mede burgemeester, o.b. = oud burgemeester, p.b. = presiderend burgemeester
1696 Minke Wijbes Potma. 1728. B 1701-’04, ’08-11, ’15-’18 en
’21-’24.

 1. Klaas Sybrens, geb. Grouw 1680, † Terhorne, Utingeradeel 15 aug. 1748, kreeg rel.
 2. Jetske Symens, geb. Grouw omstr. 1670, † Terhorne, Utingeradeel omstr. 1755.

Notitie bij Klaas Sybrens: Kinderen:
Lysbet Klazes 1696-????
Popke Klazes ± 1703-> 1783
Hylkje (Hyke) Clases (Klazes) 1705-> 1746
Sybren Klazes 1705-> 1773
Beeke Klazes ± 1706-1796
Minke Klazes ± 1720-1784
Baukje (Baukjen) Klazes (Claesis) ± 1720-1791
Symen (Simon) Klazes 1723-> 1773

Notitie bij Jetske Symens: Notities bij Jetske Symens
Haar ouders zijn onbekend

 1. Gerke Bokkes, geb. Terhorne, Utingeradeel 1680, † ald. 1724, kreeg rel.
 2. N.N. Vrouw Gerke NN.

Notitie bij Gerke Bokkes: Kinderen:
Reintje Gerkes ± 1700-1783
Jeltje Gerkes ± 1710-1795

 1. Riemer Haentjes Rypkema, geb. omstr. 1688, † Terhorne vóór 1749, tr. omstr. 1710
 2. Tjamke Sjoerds.

Notitie bij Riemer Haentjes: Kinderen:
1 Haantje Riemers Rypkema. Hij is gedoopt op zondag 31-05-1711 in Terhorne.
2 Sjoerd Riemers. Hij is gedoopt op zondag 09-07-1713 in Terhorne. Sjoerd is overleden vóór 1732 in Terhorne, ten hoogste 19 jaar oud.
3 Jaike Riemers. Hij is gedoopt op zondag 17-02-1715 in Terhorne.
4 Pijtter Riemers. Hij is gedoopt op zondag 20-02-1718 in Terhorne.
5 Jeltje Riemers. Hij is gedoopt op donderdag 14-01-1723 in Terhorne.
6 Sjoerd Riemers Rypkema, geboren op maandag 02-06-1732 in Terhorne. Sjoerd trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1752 met Wijtske Roels.

 1. Buwe Tomes, had biol. dochter
 2. Foeckien Stevens.
 3. Doytse Sioerdts, geb. Joure 1635, tr. Joure 9 juni 1661
 4. Binck (Beintje) Pieters, geb. Heerenveen 1640.
 5. Hartman Hartmans, geb. 1650, kreeg rel.
 6. Auck Jouckes, geb. 1650.
 7. Anne Taedes, geb. omstr. 1645, † Uitwellingerga 3 sept. 1735, tr. Hennaarderadeel 1669
 8. Uilck Watses, geb. omstr. 1645, † 11 maart 1724.

Notitie bij Anne Taedes: Boer te Uitwellingerga
Kinderen:
Waate (Wate Watte) Annis (Annes) ± 1670-????
Taede Annes 1683-????
Tjetske (Tjitske Jitske) Annes ± 1685-1780

Notitie bij Uilck Watses: Kinderen:
Waate (Wate Watte) Annis (Annes) ± 1670-????
Taede Annes 1683-????
Tjetske (Tjitske Jitske) Annes ± 1685-1780

 1. Sible Harings, geb. Oudemirdum 1689, tr. Wymbritseradeel 10 jan. 1708
 2. Fokel Jogchems, geb. Woudsend (Wâldsein) 1685.
 3. Richolt Murx.

Notitie bij Richolt Murx: Kinderen:
Jurjen Rijkholts 1672-????
Mirck Rijkholts 1665-????
Mirck Rijkholts 1667-????
Haytie Rijkholts 1669-????
Hendrik Rijkholts 1674-????

 1. Luitje Geerts, kreeg rel.
 2. Geertje Atzes.
 3. Tjidse Wybes, † Workum 1668, tr. Workum 1650
 4. Goyts Obbes.
 5. Siebren (Siebrandus) van Echten, geb. 1662, ged. Langweer 28 nov. 1662, Schrijver van een compagnie. Mederechter van Doniawerstal., tr. Dokkum 20 juli 1690
 6. Maria Hessels Aysma, geb. “t Huis Lieroord (Gelegen Te Oudwoude) na 1668, † vóór 1706.

Notitie bij Maria Hessels: Maria van Aijsma afkomstig van Huis ter Noord
(’t Huis Lieroord)

Voormalig fort met Nederlandse bezetting, ook Leeroord genoemd, gelegen in Oostfriesland op de rechter oever van de samenvloeiende rivieren Eems en Leda.
Bij de terugtrekking van het garnizoen werden de doop- en trouwboeken ingevolge resolutie van de Raad van State d.d. 13 oktober 1744 door de commandant overgegeven aan de kerkeraad van de Hervormde gemeente te Nieuweschans.

 1. Gerryt Ansckes Fortuyn, geb. Rauwerd, Boarnsterhim 1658, † Goënga, Wymbritseradiel 1742, tr. Goënga, Wymbritseradiel 1684
 2. Bycke Everts, geb. Poppingawier, Boarnsterhim 1661.

Notitie bij Gerryt Ansckes: Kinderen:
Ewert Gerrits 1687-????
Anske Gerrits (Antonius) Fortuyn 1689-????
Jan Gerrits Fortuin 1695-1725
Rienck Ryenick Gerrits 1698-????
Geertruid Fortuin 1702-????
Rints Gerryts (Rents) Fortuin 1706-1769
Gerben Gerrits 1708-????

 1. Jentie Bauckes, geb. Heeg 1640, tr. 1e Heeg 3 mei 1668 Rinck Gerryts, geb. Harlingen 1630, † Heeg 1670; tr. 3e Heeg 1710 Rigcht Pieters, geb. 1660; tr. 2e Heeg 3 mei 1671
 2. Hotske Hilles, geb. 1652, † 1697.

Notitie bij Jentie Bauckes: Kinderen:
Bauke Jenties 1672-????
Hille Jenties 1674-1729
Meye Jenties Bouma 1690-1720
Jeltie Jenties 1697-????
Sioucke Jenties 1700-????
Lieuwe Jenties 1702-????

 1. Upke Douwes, geb. 1650, † Heeg 1718, had biol. dochter
 2. Saack Jouckes, geb. Wolsem 1661, † 1695.
 3. Hendrik Bastiaans, ged. Blija/Hogebeintum, Ferwerderadeel 28 maart 1673, had biol. dochter
 4. Tietske Eeuwes, ged. Ferwerd 30 aug. 1675.
 5. Nolle Anskes Schotanus, geb. Sloten 7 sept. 1684, Trommelslager en Doodgraver., † Sloten 20 aug. 1747, tr. Sloten 11 jan. 1711
 6. Geertje Johannes Wijngaard, geb. 1686, ged. Sloten 18 aug. 1686, † ald. 10 sept. 1747.
 7. N.N. Gerrit NB, kreeg rel.
 8. N.N. Moeder Tjiets NB.
 9. Anne NB, kreeg rel.
 10. N.N. NB.
 11. Riemer NB Riemer NB, kreeg rel.
 12. NB.
 13. Boote Eisses, geb. Nijega 1683, † 26 juni 1739, tr. Ouwsterhaule 1 april 1708
 14. Geertje Hendriks (Gertje) Pieters, geb. Ouwsterhaule 1687, † ald. 1746.
 15. Foppe Jans Hornstra, geb. Haskerhorne 1692, † ald. 1773, tr. 2e Haskerhorne 7 nov. 1727 Sibbeltje Rinkes; tr. 3e Ouwsterhaule 11 okt. 1733 Harmke Tzidzes; tr. 4e Katlijk, Heerenveen 11 juli 1745 Swaentje Aenes; tr. 1e Ouwsterhaule 6 sept. 1716
 16. Geertje Reintjes, geb. Haskerhorne 1689, † ald. 1726.
 17. Oene Harmensz Oenema, geb. Ouwsterhaule 1680, † ald. 1728, tr. Ouwsterhaule 1706
 18. Jicke Hendriks, geb. omstr. 1673, † Ouwsterhaule omstr. 1720.

Notitie bij Oene Harmensz: Kinderen:
Harmen Oenes 1707-????
Hendrik Oenes 1710-????
Wijtze Oenes (Wytse Wietse Wybe) Oenema 1712-1770
Meyke Oenes 1715-????
Griet Oenes 1718-????

 1. Hepke Jolkes Bakker, geb. Boornbergum, ged. Tjalleberd 3 april 1680, Roggemolenaar en later bakker te Idskenhuizen., tr. Boornbergum 12 mei 1703
 2. Trijntje Oedses, geb. Beets 1655, ged. Beetsterzwaag 30 april 1682.

Notitie bij Hepke Jolkes: Kind:
Aukje Hepkes ????

 1. Gosse Reins, geb. Warns, ged. Warns en Scharl 25 nov. 1660, tr. 1e Warns 17 febr. 1684 An Rommerts, † vóór 1697; tr. 2e Warns 1 juli 1714
 2. Lieukje Silvius, geb. Molkwerum, tr. 1e Molkwerum 5 dec. 1697 Oege Jappes.
 3. Lolke Palses, geb. Hommels 10 febr. 1684, tr.
 4. Rints Feites, ged. Jutrijp 17 juli 1687.
 5. Anske Ulbes, tr. Wymbritseradeel 28 nov. 1706
 6. N.N. Ymk Sybolts.
 7. Willem Hendriksen de Vente, geb. Harderwijk 13 mei 1635, † ald. 13 okt. 1725, tr. 2e Harderwijk 30 jan. 1687 Huibertje Cornelissen, † Harderwijk 26 mei 1707; tr. 1e Harderwijk 17 dec. 1664
 8. Jannetje Jans, geb. Hierden 18 dec. 1639, † Harderwijk 23 juni 1686.

Notitie bij Willem Hendriksen: Tr. (1) op 17-12-1664 te Harderwijk Jannetje Jans
Kinderen:
Jan Willems 1665
Luijtje Willems ± 1672-1756 Harderwijk
Tr. (2) op 30-01-1687 te Harderwijk Huibertje Cornelissen, overl. op 26-05-1707 te Harderwijk.

 1. N.N. NN Vader Abletje, kreeg rel.
 2. N.N. NN Moeder Abeltje.
 3. Jan Brandsen, geb. Harderwijk, tr. Harderwijk 23 juli 1637
 4. Lubbertje Gerrits, geb. Ermelo.
 5. Seger Anthonisse Suijck, geb. Harderwijk, tr. Harderwijk 20 mei 1660
 6. Marritje Cornelisse, geb. Vollenhove.
 7. Herman Dercksen Brassen.
 8. Jan Wenninck.
 9. Hendrik (Patr.) Stevensen, geb. Putten Renselaar omstr. 1630, tr. Putten 22 maart 1657
 10. Steijntje Jansdr van Voorhuizen, geb. omstr. 1630.

Notitie bij Steijntje Jansdr: Steijntje Jansdr. van Voorhuizen, geb. te Voorthuizen circa 1630.
kerk.huw. (Ned.Herv.) te Putten op 22 maart 1657
met

Hendrik (Patr.) Stevensen, zn. van Steven Willems, geb. te Putten Renselaar? circa 1630.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

naam geb. plaats ovl. plaats oud relatie kinderen
1 Steven ~1658 Nijkerk 0 0
2 Jan ~1659 Nijkerk 0 0
3 Willem ~1661 Nijkerk 0 0
4 Geertje ~1663 Nijkerk 0 0
5 Mor ~1669 Nijkerk 1748 Nijkerk 79 1 3

Start.
Datum: 26-10-2017 12:08:00.

 1. Otto Driessen Gijsbertsen, geb. De Top (Kootwijkerbroek) 1642, ged. Kootwijk 29 jan. 1642, † Kootwijkerbroek 1720, tr. Kootwijk 11 jan. 1680
 2. N.N. Cornelisje Rijcks, geb. Stroe 1660, † 1718.
 3. Otto Gijsbertsen, geb. De Top (Kootwijkerbroek) 1642, ged. Kootwijk 29 jan. 1642, Molenaar op de Puurveense molen. Gereformeerd lidmaat te Kootwijk in 1718. J.M. van den Top., † Kootwijkerbroek 1720, tr. Kootwijk 11 jan. 1680
 4. N.N. Cornelisje Rijcks 1, geb. Stroe. 1660, † 1718.

Notitie bij Otto: Molenaar op de Puurveense molen. Gereformeerd lidmaat te Kootwijk in 1718.
Kinderen:
Aeltje Otten 1682-????
Gijsbert Otten 1684-????
Grietje Otten 1686-????
Rijck Otten 1689-????
Maritjen Otten 1692-????
Beertjen Otten 1695-1741
Wouter Otten 1697-1767

Op 18-10-1681 worden vermeld twee campen landts groot omtrent seven schepel in den carspel van Cootwijck buijrschap Cootwijckerbroeck mit alle recht ende gerechticheijt daer toe behoerende, toecomende Willem Henricksen Vermeulen ende Heijltgen Breunissen, echteluijden. Deze zijn anno 1681 den 17e october verpacht aen Otto Gijsbertsen ende Cornelisgen Rijcks, echteluijden, ende haeren erven voor de tijt van ses achtereen volgende jaaren ingaende mit pinxteren 1682: jaerlicx voor de darde garve van alt coorngewasch ende daarenboven ten profite van voors. echteluijden pachteren beswaert mit de somme van hondert ende vijftich gl. te verrenten tegens vijff gl. vant hondert jaarlicx ende bij expiratie der pacht jaaren te erleggen ende soo sulen buijten verkopinge niet en geschiedede, sulcx pachteren t voors. landt in handen ende pachte behouden ter tijt ende wijlen toe haerluijden voors. somme van 150 gl. geheel ende al gerestitueert ende betaalt sal sijn, verblievende voors. landen daer voor specialich verbonden. Geregistreert den 18e october 1681.
Bron: ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio148, 148v,149, dd. 28-05-1768.

Notitie bij N.N.: Notities bij Cornelisje Rijcks
Ger. lid te Kootwijk (1713/1718) als Knelisje Rijx Otten vrouwe (Pub. VG ..).
Ook: Cornelisje Otten van Puurveen (VG Jaargang 25 nr. 2/2000 blz. 85).
Zij pachten land te Kootwijkerbroek.

 1. Wander Colenbrander, geb. Wisch 1671, Landbouwer op de Keurhorst., † Wisch 18 okt. 1747, tr. 2e Wisch 3 juli 1712 Geertjen Luimes, geb. Wisch 25 okt. 1693, † ald. 30 maart 1773; tr. 1e Wisch 1697
 2. Margaretha Maria Frieselder, geb. Varsseveld 1672, † 16 nov. 1708.

Notitie bij Wander: Gezin van Wander Colenbrander
Hij is getrouwd met (1) Margaretha Maria Frieselder in het jaar 1697 te Wisch, Nederland, Gelderland, Varsseveld, hij was toen 26 jaar oud.
Kinderen:
Gerrit Jan Kolenbrander 1699-± 1760
Derk Kolenbrander 1701-1754
Berend Kolenbrander 1704-1750
Engelbart Steven Kolenbrander 1706-????
Steven Kolenbrander 1708-1708
Hij is getrouwd met (2) Geertjen Luimes op 3 juli 1712 te Wisch, Nederland, Gelderland, Varsseveld, hij was toen 41 jaar oud.
Kinderen:
Hendrik Jan Colenbrander 1714-1732
Margaretha Maria Colenbrander 1715-1754
Geertruit Colenbrander 1716-????
Elisabeth Colenbrander 1719-1782
Gerritjen Colenbrander 1721-????
Willem Colenbrander 1722-1724
Arent Colenbrander 1724-1793
Johanna Colenbrander 1728-1800
Willemina Kolenbrander 1730-1755
Hendrik Jan Kolenbrander 1733-1786
Geesken Kolenbrander 1735-1797
Rijkmoet Kolenbrander 1736-????

Het goed de Keurhorst en de daartoe behorende boerderij was in 1658 omschreven als eigendom van de heren van Limburg-Stirum. In 1698 huwde Wander Colenbrander Maria Cheurhorst Frieselder en werd daarmee de eerste Colenbrander die de Keurhorst bewoonde. De naam duidt tevens het oorspronkelijke beroep van Wander aan, dat hij uitoefende in samenwerking met zijn schoonvader Cheurhorst, houthandelaar, diens zoon en zijn eigen vader. Wander fungeerde daarbij voornamelijk als betaalmeester. Oorspronkelijk gepacht werd de boerderij in 1799 eigendom van de familie.
Derk Colenbrander heeft, als rechtstreekse afstammeling van Wander, omstreeks 1980 de boerderij verkocht aan de familie Berendsen.

 1. Berent Boeijink uit Corle.
 2. N.N. Vader Herman NN, had biol. zoon
 3. N.N. Moeder Herman NN.
 4. N.N. Vader Stijne NN, had biol. dochter
 5. N.N. Moeder Stijne NN.
 6. Hendrik te Gussincklo, geb. Lintelo 1642, † vóór 1695, tr. 1e vóór 1662 Gerritjen Wolteringhs; tr. 2e Aalten 4 nov. 1666
 7. Mette Rosijr, geb. 1645, tr. 2e Aalten 9 febr. 1696 Herman Wensinck, geb. Lintelo 1645, † 1734.

Notitie bij Hendrik: Beroep: landbouwer op het Hof then Gussinckloe in Lintelo

Gezin van Hendrik te Gussinklo
Hij is getrouwd met (1) Gerritjen Wolteringhs voor 1665.
Kind(eren):
Hendriksken te Gussinklo < 1666-????
Eefken te Gussinklo < 1666-????

Hij is getrouwd met (2) Mette Rosijn (ROSIERS EPPINK).
Zij zijn 4 november 1666 te Aalten, Gelderland, Nederland in de kerk getrouwd.
Kind(eren):
Berent te Gussinklo 1667-< 1732
Gerrit Jan te Gussinklo 1671-????
Derksken te Gussinklo 1674-????
Eva te Gussinklo 1677-????
Wander te Gussinklo 1681-????
Wander te Gussinklo 1684-????
Berent te Gussinklo 1685-????

10-2-1680: Henrick then Gussincklo maakt een testament waarin hij verklaart dat zijn vrouw Mette de Hoff then Gussinckloe mag blijven cultiveren. Na haar dood zal het goed in eigendom komen aan de oudste zoon, Berent. Mette zal tot haar dood een kamer krijgen. De dochters uit het eerste huwelijk, Hendriksken en Eefken, zullen gelijk met de andere kinderen opdelen [Het geslacht te Brake, voorheen Then Gussinklo en Loman; Gens Nostra].

 1. Herman Wensinck, geb. Lintelo, tr. 1668
 2. Griete Doorninck, tr. 1e 1656 Derck ter Nete.

Notitie bij Herman: Name Herman Wensinck
Born Lintelo Find all individuals with events at this location
Gender Male
ter Neet
Person ID I20937 Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
Last Modified 12 Aug 2004

Father Jan Wensinck
Family ID F17346 Group Sheet | Family Chart

Family 1 Griete Doorninck, b. Barlo Find all individuals with events at this location
Married Bef 1668
Children

 1. Hendrick ter Neet, c. 15 Nov 1668, Aalten Find all individuals with events at this location
 2. Jantjen ter Neet, c. 23 Mar 1673, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 10 Apr 2002
  Family ID F7471 Group Sheet | Family Chart

Family 2 Mette Rosijr
12 Jan 1696 Aalten Find all individuals with events at this location [1]
Married 09 Feb 1696 Aalten Find all individuals with events at this location [1]
Last Modified 10 Apr 2002
Family ID F7470 Group Sheet | Family Chart

Notitie bij Griete: ame Griete Doorninck
Born Barlo Find all individuals with events at this location
Gender Female
ter Neet
Person ID I28406 Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
Last Modified 25 Apr 2009

Father Seine Drentel
Family ID F18325 Group Sheet | Family Chart

Family 1 Derck ter Nete
Married Bef 1656

Children

 1. Derck ter Nete, c. 27 Feb 1667, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 20 Feb 2009
  Family ID F9628 Group Sheet | Family Chart

Family 2 Herman Wensinck, b. Lintelo Find all individuals with events at this location
Married Bef 1668
Children

 1. Hendrick ter Neet, c. 15 Nov 1668, Aalten Find all individuals with events at this location
 2. Jantjen ter Neet, c. 23 Mar 1673, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 10 Apr 2002
  Family ID F7471 Group Sheet | Family Chart

NOTES

Mercurij 3. Septembris 1656 – Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff
Erschenen Geerdt Wesselinck Mette Jonckbloet eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an Derck ter Neet Griete eheluijden ende haeren erven, een Kamp landes, het Hechelken genoembt, inden Kerspell Aelten Bourschap Barlo, mit eener sijdt an Nijenhoffs hietvelt, mitter ander an ter Neets Tuijnte gelegen, mitt eenen ende an Nijenhoffs hietvelt, mitten anderen an Bullens Hechelken schietende, mit sijn toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap,verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.
Bron: ORA Bvt inv.nr. 419 fol. 74

6 mei 1662:
Erscheenen Jan Doornick ende Derck ter Neth voor Berndeken ende Griete haeren respective huijsvrouwen de rato cavierende, die bekanden voor haer ende haeren Erven voor eene welbetaelde summa geldes ewigen ende onwederroeplicken erffcoops vercofft te hebben aen Jan ter Horst Aeltjen Ehluijde ende Willem ter Horst haere vercooperen eijgendoemlicke Horst, soo Drentels Horst genoembt wordt, haer in deijlinge met Jan ten Bullens toegevallen, allermaeten t’selve in den Kerspel Aelten buirschap Lintele met den eenen zijdt langes het broeck, ende d’ander Eppinck sijn Maethe gelegen, met den eenen eijnde op Jan ten Bollens hoeijgrondt, ende het ander op het Broeck schietende voor allodiall ende kummerfrij, nergents mede, als gemeijne Landtlasten beswaert met expressen voorbeholt datt deese Coopers van den gekofften Horst een daerdendeel van die verpondinghe, Willem Eppinck het twiede, ende Jan ten Bullen luijt haer opgerichtet verdragh in A 1659 den 17. Julij den darden dardendeel sullen betaelen. Deeses in maeten voors. gecediert ende uijtgegaen, darop mit handt ende monde vertegen, gelaevende vercooperen aen Coopere ten allen tijden genoegsame wahr ende wahrschap nae Landtrechte te willen præstieren bij veronderpandinge aller haerer goederen, Sonder argelist.
Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 423 fol. 15v
Children

Generatie XI

 1. Sybren Dirks, geb. Grouw 1650, † ald. 15 juni 1687, tr. Grouw 28 febr. 1686
 2. Klaartje (Claer) Klazes (Claeses), geb. Grouw 1652, † 1688.

Notitie bij Sybren Dirks: Kinderen:
Klaas Sybrens 1680-1748
Durk Sybrens (Dirk Dirck) Teernstra 1685-1750
Wybren Sybrens ± 1688-< 1749

 1. Haentje Riemers Rypkema, geb. Akmarijp omstr. 1640.
 2. Sioerdt Pelsma, geb. 1610, tr.
 3. N.N. NN.
 4. Hartman Reyners, geb. 1625, tr. Harich 1651
 5. Dirckien Cornelis, geb. 1655.

Notitie bij Hartman: Trouwregister Hervormde gemeente Harich
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijvingAktedatum: 1651Plaats: HarichSoort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Hartman Reyners
Bruid
Dirckien Cornelijs

 1. Walte (Watte) Eelckes, geb. Uitwellingerga, Wymbritseradeel omstr. 1620, † ald. omstr. 1670, tr. Rauwerderhem 12 nov. 1644
 2. Reynsck Hillebrands, geb. Rauwerd, Rauwerderhem omstr. 1620, † omstr. 1670.

Notitie bij Walte (Watte) Eelckes: Huisman
Kind(eren): Uilck (Uilkje Vijlkjen) Watses (Wattes, Waates) ± 1645-1724

 1. Haaringh Buwes, geb. Oudemirdum 1645, tr. Balk 19 jan. 1667
 2. Jetz Sibles, geb. Balk 1645.
 3. Wybe Sybrants, † Workum 1652, tr. 1620
 4. Jancke Reynsdr.

Notitie bij Wybe Sybrants: Kinderen

 1. Tjidse Wybes.
 2. Rein Wybes.
 3. Jou Wybes
  Lidmatenboek Leeuwarden, 1653 Jou Wybes – Op 15 april 1653 belijdenis
 4. Agge Wybes.
 5. Johannes (Jan) van Echten, geb. vóór 1637, Schrijver van de Compagnie des Colonels Hessel Meckema, Baron van Aijlva. Van 1655 tot 1661 secretaris van Doniawerstal., † Sneek 25 april 1707, tr. Langweer 21 okt. 1655
 6. Bawetijen Bauktjen, geb. omstr. 1620, † omstr. 1671.

Notitie bij Johannes (Jan): Kinderen:
Sybrandt Jans van Echten 1660-< 1662
Arent Johannes van Echten 1661-????
Siebren (Siebrandus) van Echten 1662-????

Notitie bij Bawetijen Bauktjen: Kind(eren):
Sybrandt Jans van Echten 1660-< 1662
Arent Johannes van Echten 1661-????
Siebren (Siebrandus) van Echten 1662-????

Historische context (op basis van trouwdag 21 oktober 1655)
Van 1650 tot 1672 kende Nederland (ookwel ’Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’) zijn ’Eerste Stadhouderloze Tijdperk’.
In het jaar 1655: Bron: Wikipedia
Raadspensionaris Johan de Witt en de Friese stadhouder Willem Frederik komen tot een vergelijk. Willem Frederik mag opperbevelhebber van het leger worden, maar hij moet ophouden zich luitenant-stadhouder van Overijssel te noemen. Daarmee erkent hij in feite de Akte van Seclusie van Willem III.
23 december – Ex-koningin Christina van Zweden houdt haar triomfale intocht in Rome.
29 juli – In Amsterdam wordt het stadhuis op de Dam in gebruik genomen. Er is 7 jaar aan gebouwd.

 1. Hessel van Aysma, geb. 1636, Capitein Luitenant, Kapitein infanterie., † 1 mei 1680, tr. 1668
 2. Johanna Agnetha Roeland, geb. 1651, † 1707.

Notitie bij Johanna Agnetha: Gezin van Johanna Agnetha van Roeland
Zij is in de kerk getrouwd met Hessel van Aijsma in het jaar 1668, zij was toen 16 jaar oud.
Kind(eren):
Maria van Aijsma > 1668-< 1706
Oratius Lauta van Aijsma 1669-1745

 1. Anske Douwes Fortuyn, geb. Sneek 1616, † Heeg 1664, tr. 1e 1642 Syouck Benedix, geb. Jorwerd, Littenseradiel 1620; tr. 2e Rauwerd, Boarnsterhim 1665
 2. Rinck Gerryts, geb. Harlingen omstr. 1630, † Heeg 1670.
 3. Baucke Jenties, geb. Oudega 1610.
 4. Sebastiaan Hendriks, tr. Hogebeintum 10 maart 1672
 5. Moerke Wigles.
 6. Eeuwe Pytters, geb. vóór 1640, tr. Ferwerd 1 nov. 1674
 7. Seeske Pieters.
 8. Anske Heeres Schotanus, geb. Sloten 1656, Grytman, † Sloten 13 okt. 1694, tr. 2e Wyckel 26 aug. 1694 Doettien Philippus, geb. Harlingen omstr. 1656, † Sloten 21 april 1701; tr. 1e Hulst nov. 1678
 9. Janneke Quintus, geb. Gelderland omstr. 1658, † Sloten 15 nov. 1693.

Notitie bij Anske Heeres: Beroep. Grytman, Anske kreeg de achternaam van zijn moeder Schotanus

 1. Johannes Wijngaard, † Sloten 19 sept. 1696, tr. Sloten 7 nov. 1694 Janneke Adriaans Hogeburen, geb. Sneek; kreeg rel.
 2. Geertje Clases, geb. Hulst, † Sloten 14 dec. 1691.
 3. Eise Bootes, geb. 1651, † juli 1683, tr. omstr. 1670
 4. Geertsen Meines, geb. omstr. 1660.
 5. Jan Pieters (Pytters), geb. St Annaparochie omstr. 1653, tr. St Annaparochie 11 maart 1683
 6. Grietje Foppes, geb. St Annaparochie.

Notitie bij Jan Pieters (Pytters): Kinderen:
Foppe Jans Hornstra ± 1692-± 1773
Willem Jans 1711-????
Jaard (Jaart) Jans 1713-????

Notitie bij Grietje Foppes: Grietje (Grietie) Foppes

 1. Harmen Oenes, geb. 1648, tr. Ouwsterhaule,
 2. Maaike Martens, geb. 1654.

Notitie bij Harmen: Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Harmen Oenes
Persoonlijke gegevens Harmen Oenes Mannelijk
Hij is geboren rond 1648.
Hij is overleden.

Voorouders (en nakomelingen) van Harmen Oenes

Oene N.
± 1602-????
NN
????-
Stamboom
Harmen Oenes
± 1648-????
x
Maaike Martens
± 1654-????
Stamboom
Marten Harmens
????- Oene Harmens
1681-1728
Tree 5

Gezin van Harmen Oenes
Hij is in de kerk getrouwd met Maaike Martens te Ouwsterhaule, De Friese Meren, Friesland.

Kind(eren):

Marten Harmens ????-
Oene Harmens 1681-1728 Tree 8

Notitie bij Maaike: Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Maaike Martens
Persoonlijke gegevens Maaike Martens Vrouwelijk
Zij is geboren rond 1654.
Zij is overleden.

Gezin van Maaike Martens
Zij is in de kerk getrouwd met Harmen Oenes te Ouwsterhaule, De Friese Meren, Friesland.

Kind(eren):

Marten Harmens ????-
Oene Harmens 1681-1728 Tree 8

 1. Rein Gosses, tr. Warns 13 maart 1659
 2. Tet Lollis.
 3. Pals Walles, geb. Hommerts, tr. 2e Hommerts 21 jan. 1715 Hylkien Reiners, geb. Woudsent; tr. 1e
 4. Rinske.

Notitie bij Pals Walles: Geboren in Hommerts. Gedoopt op 19 mei 1700 in Hommerts. Dopeling: Hid
Geboren in Hommerts. Gedoopt op 1 november 1696 in Hommerts. Dopeling: Sybolt, zoon
Geboren in Hommerts. Gedoopt op 21 september 1693 in Hommerts. Dopeling: Walle, zoon
Geboren in Hommerts. Gedoopt op 25 augustus 1689 in Hommerts. Dopeling: Engle
Geboren in Hommerts. Gedoopt op 17 oktober 1686 in Hommerts. Dopeling: Uylck, dochter
Geboren in Hommerts. Gedoopt op 10 februari 1684 in Hommerts. Dopeling: Lolcke

 1. Feyte Ages.
 2. Hendrick Gerritsen de Vente, geb. omstr. 1595, † Harderwijk 9 jan. 1640, tr. vóór 1635
 3. Jacobje Jans, geb. 1595, tr. 2e Harderwijk 18 febr. 1640 Jacob Jeltessen, geb. Kampen.

Notitie bij Hendrick Gerritsen: Kinderen:
Jan Hendriks de Vente ????-
Claas Hendriks de Vente ± 1630-????
Willem Hendriksen de Vente 1635-1725
Stijngen Hendriks de Vente 1639-????

Notitie bij Jacobje Jans: Jacobgen Gerrits (Jacobje) Jans

 1. Jan Beerts Jans, geb. Hierden omstr. 1602, tr. Harderwijk 17 okt. 1623
 2. Luytje Jans, geb. omstr. 1603.
 3. Steven Willems, geb. Putten omstr. 1600.
 4. Gijsbert Dercksen 1 van den Top, geb. De Top (Kootwijkerbroek) 1590, † 1651, tr.
 5. Griete Jansen.

Notitie bij Gijsbert Dercksen 1: Kind(eren):
Maritjen Gijsberts 1620-????
Beert Gijsbertsen 1620-1666
Derck Gijsbertsen ± 1625-< 1702
Geurt Gijsbertsen 1625-????
Jan Gijsbertsen van den Top 1630-????
Trijntje Gijsberts 1640-????
Otto Gijsbertsen 1642-1720 Tree 8
Reier Gijsbertsen 1646-????

Woont op de Kleine Top
Woont op Heerengoed Beert Stevensgoed.

Op 25-10-1735 comparereen de samentlijke erffgenaemen van wijlen Reijer Gijsbertsen van den Top, met naemen
Cnelis Gijsbertsen soon van Trijntjen Derks, die een dogter was van Derk Gijsbertsen, met sijn huysvrouw Grietje Philipsen, voor de eerste staek.
Voorts Jan Stevensen Rickbroek en sijn vrouw Aeltjen Hendriks doghter van Nennetje Beerts zijnde geweest een doghter van Beernt Gijsbertsen, voor de tweede staek.
Wijders Gijsbert Jansen x Willemtjen Jacobs, Geurt Jansen x Engeltjen Sanders en Harmen Ernsten met sijn vrou Jannetjen Elissen, doghter van Trijntje Jans, kinderen van Jan Gijsbertsen, voor de derde staek.
Alsmede Gijsbert Otten, Wouter Otten, Jan Jansen Mulder x Aeltjen Otten, Aert Jacobsen x Grietjen Otten en Jan Claessen x Beertjen Otten, kinderen van Oth Gijsbertsen, voor de vierde staek.
Vervolgens Gijsbert Geursen voor hem selfs en voor de drie kinderen van wijlen sijn broer Jan Geursen, genaemt Geurt Janssen, Merritje Jansen en Steventje Jans, neffens Geurt Woutersen voor hem selfs en voor sijn broer Tijmen Woutersen, Dirk Cornelissen x Merritje Wouters, Wouter Woutersen, Jorden Woutersen en Gijsbert Woutersen kinderen van Wouter Geurtsen, welke alle kinderen geweest zijn van Geurt Gijsbertsen, voor de vijfde staek.
En laestelijk Hendrik Jacobsen en Geurt Jacobsen neffens Sweer Arissen x Trijntje Jacobs, kinderen van Merritje Gijsberts, voor de sesde staek.
Zij alle te saemen en ieder voor haere hereditaire portien hebben vercoft en alnu getransporteert aen Dub Jacobsen x Beertjen Jans vier tiende parten, aan Jan Carel Lugtigh x Willemina van den Ham twee tiende parten, aan Hendrik Gerritsen van Heerd x Evertjen van Estvelt insgelijks twee tiende parten en aen Gerard van de Vliert en Aelt van de Vliert met haere respective huysvrouwen ieder een. zijnde de twee resterende tiende parten, van ’t erff en goed den Top daer Lambert Philipsen woont, gelegen in de buurschap ’t Cootwijkerbroek, daer aen de eene kant het erve den Grooten Top, soo bij Reijer Jansen gebruykt word en aen de andere kant het goedje daer Gijsbert Jansen woont mede den Top genaemt, in dier voegen als het selve goed door Reijer Gijsbertsen stervende nagelaten en door desselfs weduwe Aertjen Derks tot haer dood toe in tught beseeten is, zijnde vrij allodiael deylbaer goed, niet belast edogh tientpligtig, doende jaerlijks in ’t quoier van verpondinge vier gulden seventien stuyvers voor de coopspenningen van een duysent vijff hondert vijftigh gulden en elff stuyvers. Geerfden zijn Hendrik van Heerd, Jan van Wolfswinkel.
Bron: ORA 0203, boek 848, buurschap Cootwijkerbroek, folio 102v, 103, dd. 25-10-1735.

Notitie bij Griete Jansen: Ook Maria / Mar(gr)ietje genoemd.
Waarschijnlijk van Essen.

Lidmaat (1644) Kootwijk.

 1. Rijck Woutersen, geb. Stroe, kreeg rel.
 2. Moeder Cornelisje Rijcks.
 3. Gijsbert Dercksen, geb. De Top (Kootwijkerbroek) 1590, † 1651, tr.
 4. Griete Jansen.

Notitie bij Gijsbert Dercksen: Gijsbert Dercksen (van den Top)
De Top (Kootwijkerbroek), Inwoners van Garderen e.o. voor 1725.

Kind(eren):
Maritjen Gijsberts 1620-????
Beert Gijsbertsen 1620-1666
Derck Gijsbertsen ± 1625-< 1702
Geurt Gijsbertsen 1625-????
Jan Gijsbertsen van den Top 1630-????
Trijntje Gijsberts 1640-????
Otto Gijsbertsen 1642-1720 Tree 8
Reier Gijsbertsen 1646-????

Notitie bij Griete Jansen: Notities bij Griete Jansen
Dochter van Jan Mollers, molenaar op de Purveense molen.
Ook Maria / Mar(gr)ietje genoemd.
Waarschijnlijk van Essen.

 1. Wessel Colenbrander, geb. omstr. 1648, † Wisch 1693, had biol. zoon
 2. Aaltjen Jansen.
 3. Bernt Frieselder, geb. Varsseveld 31 maart 1653, ged. Terborg 31 maart 1653, † vóór 1706, had biol. dochter
 4. Dersken Harterink.
 5. Berend ten Gussinkloe, geb. omstr. 1621, † na 1648, tr. omstr. 1640
 6. Berentjen ten Gussinckloe, geb. Aalten 1617, † na 1648.
 7. Willem Rosier, geb. 1608, † na 1666, tr. 1640
 8. Geesken Eppinck, geb. Dale, Aalten 1615, † na 1666.

Notitie bij Willem Rosier: Kind(eren):
Eefse / Eva Rosier 1644-????
Mette Rosijn 1645-????
Rosier Eppink 1648-1722
Jan Rosier 1666-????

 1. Jan Wensinck, had biol. zoon
 2. N.N. Moeder Herman NN.

Generatie XII

 1. Riemer Haentjes (Hanckes) Rypkema, geb. Akmarijp 1593, † ald. 29 aug. 1669, tr. omstr. 1640
 2. Aukje Willems, geb. omstr. 1620, † Akmarijp okt. 1656.
 3. Reyner, geb. omstr. 1600.
 4. Eelcke Hiddes, geb. vóór 1600, tr. Makkum 13 nov. 1614
 5. Walte Waltedr, geb. vóór 1600.
 6. Hilbrant Hiddes, geb. Terzool, Rauwerderhem omstr. 1595, † ald. 10 mei 1654, tr. Rauwerderhem, Boornsterhem 20 okt. 1622
 7. Affcke Wybes, geb. omstr. 1600.

Notitie bij Hilbrant Hiddes: Hilbrant zal na overlijden van zijn oom en voogd Gerben Hiddes onder de hoede zijn gekomen van zijn oom Abe Hettes te Terzool.

Kind(eren):
Reynsck (Reijnsck) Hillebrands (Hilbrandts) ± 1620-< 1670

 1. Buwe, geb. Oudemirdum 1620, kreeg rel.
 2. N.N. NN Buwe.
 3. Sybren Jans van Echten, geb. 1605, kreeg rel.
 4. N.N. Partner NN.

Notitie bij Sybren Jans: Persoonlijke gegevens Sybren Jans van Echten Mannelijk
Hij is overleden na 1640.

Gezin van Sybren Jans van Echten
Kind(eren):

Johannes (Jan) van Echten < 1637-???? Tree

 1. Aernt Barels Hiddinga van Bavest, vermeld Grootgrondbezitter, † Oosterwolde 24 juni 1653, tr. 2e 1625 Anti van Terwisscha; tr. 1e omstr. 1610
 2. Magdalena Mercks van Terwisscha, geb. omstr. 1589, † 8 sept. 1664.

Notitie bij Aernt Barels: Kinderen:
Albartus Barels ca 1611-1659
Bawetijen Bauktjen ca 1620-/1671

Overlijden: Grafschriften Oosterwolde: den 24 iuny 1653 is den eersamen Arent Barels in de heer ontslape leit hier bigraven.
Bijzitter (mederechter) van Ooststellingwerf, grondheer aldaar en te Norg en Een, woonde te Makkinga, Oosterwolde, overleden 24 juni 1653 te Oosterwolde.
Uit de inschrijving van zijn zoon Albartus op de universiteit van Groningen (12 september 1631) bleek dat hij uit Norg afkomstig was

Op 5 februari 1631 verkopen Idskien Idskes en Sijbrant Jans Echten namens de nagelaten kinderen van Laurens Jans Rommertsma, de eerste echtgenoot van Idskien, een partij hout te Makkinga. Mede gemachtigde is Arent Barels.

Notitie bij Magdalena: Overlijden: Grafsteen in de kerk van Oosterwolde: “Anno 1664 den 8en 7ber is in den heere gerust die eerbare Magdalena van Terwisscha die huisvrou van Arent Barels oudt ontrent 75 iaeren en leit alhier begraven”
Een boedelscheiding vond plaats 24 juni 1668 blijkens inventaris sterfhuis van dochter Baukje.

 1. Hotze van Aysma, geb. 22 aug. 1628, kreeg rel.
 2. Marije van Rensen.
 3. Joans van Roeland, † vóór 1655, tr. 1652
 4. Sjadda van Rufferlaerdt, geb. 1620, † Driesum 1669.

Notitie bij Joans: Persoonlijke gegevens Joans van Roeland Mannelijk
Beroep: luitenant bij de paarden..
Hij is overleden voor 1655.

Gezin van Joans van Roeland
Hij is in de kerk getrouwd met Sjadda van Rufferlaerd in het jaar 1652.

Kind(eren):

Johanna Agnetha van Roeland 1652-1707 Tree

Notitie bij Sjadda: Gezin van Sjadda van Rufferlaerd
Zij is in de kerk getrouwd met (1) Joans van Roeland in het jaar 1652.
Kind(eren):
Johanna Agnetha van Roeland 1652-1707 Tree

Zij is in de kerk getrouwd met (2) Sierach Syrach op 19 mei 1655 te Dokkum.
Dokkum, huwelijken 1655
Vermelding: Ondertrouw op 19 mei 1655
Man : Sierach van Aysma
Vrouw : Siaada van Ruyffelaert
Opmerking : hij is jonkheer en is gewezen kapitein, weduwe van Joas Rulandt
Linleuey, in leven luitenant bij de paarden

 1. Douwe Willems Fortuyn, geb. Sneek 1590, kreeg rel.
 2. Partner Douwe Willems NB.

Notitie bij Douwe Willems: Kinderen:
Tamme Douwes (Dominicus) Fortuyn ± 1610-????
Anske Douwes Fortuyn 1616-1664 Tree 7

 1. Gerryt Sents, geb. Harlingen 1600, † ald. vóór 1632, tr. Harlingen 25 jan. 1629
 2. Lysbet Riencks, geb. 1605.

Notitie bij Gerryt Sents: Kinderen:
Rinck Gerryts ± 1630-1670 Tree 7
Beytske Gerryts ± 1631-????

 1. Jencke Male, geb. Heeg 1580.

Notitie bij Jencke Male: Personal data Jencke Male
He was born in the year 1580 in Heeg, Wymbritseradiel, Friesland, Netherlands.
??

Household of Jencke
Child(ren):

Wymer Jenties 1605-1630 Tree 7
Baucke Jenties 1610-???? Tree 7
Ytske Jentjes 1625-???? Tree 7

 1. Heere Annes (Nolles), geb. Wijckel 1618, † Sloten 19 aug. 1666, tr. Sloten 8 jan. 1643
 2. Aaltje Bernardus Schotanus, geb. Britswerd, Baarderadeel, Littenseradeel 9 mei 1623, † Sloten 15 juli 1662.

Notitie bij Heere Annes (Nolles): Beroep: Grietman.
Overleden aan de pest!

Kind(eren):
Nolle Heeres 1643-< 1658
Bernardus Heeres 1645-1646
Bernardus Heeres 1647-1647
Hylck Heeres 1648-1648
Bernardus Heeres 1650-1650
Bernardus Heeres 1652-1652
Bernardus Heeres 1653-1689
Anske Heere Schotanus 1656-1694 Tree 8
Hylck Heeres 1657-1657
Nolle Heeres 1658-1658
Hylck Heeres 1660-1661

Notitie bij Aaltje Bernardus: De moeder van Aaltje is gestorven in het kraambed na de geboorte

 1. Quintus NB Quintus NB, kreeg rel.
 2. Moeder Janneke NB.
 3. N.N. Oenes N.N, geb. omstr. 1602, had biol. zoon
 4. N.N. NN Oene N.

Notitie bij N.N.: Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Oene N.
Persoonlijke gegevens Oene N. Mannelijk
Hij is geboren rond 1602.
Hij is overleden.

Gezin van Oene N.
Hij is getrouwd met NN.

Kind(eren):

Harmen Oenes ± 1648-???? Tree 8

 1. Deric Gijsbersen, tr.
 2. Trijne Tops, † Kootwijkerbroek 1637.

Notitie bij Deric Gijsbersen: Kinderen:
Claesgen Dericx ????-1625
Stijne Dericx ????-1650
Nn Dericx Gijsbersen ????-
Gijsbert Dercksen (van den Top) 1590-1651

 1. Jan Mollers, Molenaar op de Purveense molen., kreeg rel.
 2. Moeder Griete Jansen.
 3. Wolter Rijcks, kreeg rel.
 4. Cornelisken Hendricks.

Notitie bij Wolter Rijcks: Op 26-1-1659 krijgt Rijck Wolters als erfgenaam van zijn vader Wolter Rijcks, investiture en oprukking van het Stromansgoedt te Stroe, groot twaalf mld gesaijs gnt. ’t Olde landt, noch 3 mld gsaaija gnt. ’t Nije landt. Und op die saelwehr staet een huijs van 5 gebont, berch, schuijrken ende schaepschot. Maer geen opgaende eijekenholt, heeft oeck mede sijne gerexhtigheijt in het Gardermalefeldt van een schaepatraij ende torf te meijen.

 1. Deric Gijsbersen, had biol. zoon
 2. Trijne Tops, geb. Kootwijkerbroek 1637.
 3. Griete Jansen, tr.
 4. Jan Mollers.

Notitie bij Jan Mollers: Genealogie Zwanepol » Jan Mollers
Persoonlijke gegevens Jan Mollers Mannelijk
Hij is overleden.

Gezin van Jan Mollers
Hij is getrouwd met Moeder Griete Jansen

Kind(eren):

Griete Jansen ????- Tree 8

Notities bij Jan Mollers
Molenaar op de Purveense molen.

 1. Wander Colenbrander, geb. Wisch 1615, Landbouwer op Klein Heusinkveld / Eigenaar Helft Oostendorp Dinxperlo., † Wisch 1655, kreeg rel.
 2. Geesken Hoopman.

Notitie bij Wander: Kinderen:
Wessel Colenbrander ????-1693 Tree
Lucas Colenbrander ????-1766 Tree
Antonij Colenbrander 1650-1700 Tree

De boerderijnaam ‘Klein Heusinkveld’ is in geschiedenis voor het eerst terug te vinden rond 1650. Tot in de 19de eeuw wordt de boerderij bewoond door diverse generatie’s van de families Colenbrander en Heusinkveld. In 1893 emigreert de familie Heusinkveld naar Amerika en wordt de boerderij verkocht aan Berent Hendrik Pennings die in hetzelfde jaar trouwt met Christina Gesink.
Hun jongste zoon, Gerrit Hendrik Pennings, trouwt in 1929 met Johanna Gertruida Heideman en zet de boerderij van zijn ouders voort. In 1937 brandt de boerderij volledig af, de oude schuur en het bakhuis blijven behouden. Er wordt een nieuwe boerderij gebouwd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden veel onderduikers en joden een schuilplaats op ‘Klein Heusinkveld’. Hiervoor ontvangen Gerrit Hendrik en Johanna Gertruida in 1991 postuum de Yad Vashem onderscheiding. In 1952 emigreert de familie Pennings met hun 10 kinderen naar Canada en wordt de boerderij verkocht aan Gerrit Arnoldus Houwers, boer op ’t Vervelde te Aalten. Hij is de man van Gerritjen Pennings, een zus van Gerrit Hendrik.
Wanneer in 1955 een dochter van hen, Bertha Hendrika Houwers, trouwt met Hendrik Willem Heijink, wordt de boerderij door hen voortgezet. Dit duurt tot 1988, het jaar waarin Hendrik Willem overlijdt. De boerderij wordt gestaakt en een deel van het bedrijfsgebouw wordt verbouwd tot woning. Bertha Hendrika gaat hierin wonen terwijl zoon Jan Heijink en zijn vrouw Henriëtte de Jong de oorspronkelijke boerderijwoning betrekken. Na het overlijden van Bertha Hendrika in 2004 wordt de woning verhuurd als vakantiewoning.

 1. Waander Frijseler, geb. omstr. 1620, tr. Terborg 17 mei 1652
 2. Mery Salycks.
 3. Geert ten Gussincklo, geb. Aalten 1591, † na 1640, tr. omstr. 1619
 4. Hendersken Stronck, geb. Aalten omstr. 1595, † omstr. 1640.
 5. Rosier Lohman, geb. Aalten 1585, † vóór 1636, tr.
 6. Jenneken Kappers, geb. Heurne, Aalten 1585, † Aalten 1636.

Notitie bij Rosier Lohman: Beroep: Landbouwer.
Kind(eren):
Willem Rosier (EPPINK) 1615-> 1666
Johan Lohman ????-
Lubbert Lohman ????-

Notitie bij Jenneken Kappers: Voor het grootste deel wonend op de boerderij “’t Rosier ( of Boijdens- of Beutinkstede) in Lintelo bij Aalten.
Family 1 Rosier Lohmans
Family 2 Warner Eppinck

 1. Warner Eppinck, geb. Dale, Aalten omstr. 1585, kreeg rel.
 2. Unknown Brussen.

Generatie XIII

 1. Haantje Oeges, geb. omstr. 1570, † vóór 1 nov. 1630.
 2. Willem Melchers Woltefre, geb. omstr. 1580, † omstr. 1653.
 3. Hidde Eelckes, geb. omstr. 1560, † Nijland 1621, tr. vóór 1585
 4. Trijn Hessels, geb. omstr. 1562, † 1621.
 5. Hidde Hiddes, geb. Friens, Idaarderadeel 1566, † 1604, tr. Franekeradeel 26 maart 1593
 6. Reynsck Epes Hoytema, geb. Friens, Idaarderadeel 1570, † vóór 1610.

Notitie bij Hidde Hiddes: Kind(eren):
Epe Hiddes 1595-????
Hidde Hiddes 1595-1618
Hilbrant (Hilbrand) Hiddes (Hiddez) 1595-1654

Bij huwelijk wordt Hidde gesterkt met zijn zwager Merck Jelbes en Reynsck Epedr met haar broer Goedsvrundt Epes (zie het bestand Hoytema onder VII-f).
Reynsck was weduwe van Hilbrand Jeltes (zie voor hem FRL 56-327 en FRL 57-136).
Voor het overlijden van Hidde Hiddes zie IDA 30-75,156,158.
Zijn broer Gerben Hiddes was voogd over Hidde’s kinderen en de laatste weesrekening loopt vanaf 7-9-1610 en wordt na overlijden van Gerben afgesloten door diens vrouw op 6-6-1616 (IDA 30-77).

 1. Jan van Echten, geb. 1560.
 2. Merck Eijses van Terwisscha, geb. omstr. 1581, † omstr. 1632, had biol. dochter
 3. Sophia (Sijke) Goosen (Goossen), geb. 1550, † 1638.

Notitie bij Merck Eijses: Beroep: secretaris van Stellingwerf-Oosteijnde
Kind(eren):
Goosen Mercks van Terwisscha ????-± 1639
Magdalena Mercks van Terwisscha ????

Notitie bij Sophia (Sijke): Kind(eren):
Magdalena Mercks Terwisga 1570-1615
Sierck Terwisga 1580-????
Gosse Mercks Terwisga 1580-1639

 1. Schelte van Aysma, geb. Beetgum, Aysma State omstr. 1578, † Geertruidenberg 23 aug. 1637, begr. Schettes, tr. Beetgum 6 dec. 1612
 2. Tjemck van Osinga, geb. omstr. 1593, † 11 jan. 1653, begr. Schettens.

Notitie bij Schelte: VIII-a Schelte van Aysma, geboren ± 1578, overleden Geertruidenberg 23 aug 1637 ,59 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Hotze van Aysma (VII-a) en Lolck Scheltesdr van Aysma.

WON 9-196v d.d. april 1617: Aysma en Tjemck Osinga kopen een saate landts Buwecamp te Cornwerd.
T326-1152:Schelte van Aysma en echtgenote Tjemck van Osinga verkopen land te Menaldum aan Syds van Donia,ook genoemd als Keympe van Donia Jr.
Schelte’s naam en die van zijn vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

Schelte is getrouwd Beetgum 6 dec 1612 met Tjemck van Osinga, geboren ± 1593, overleden 11 jan 1653 ,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Sybren van Osinga en Ath Sydsdr van Aggema.

Na overlijden van haar vader in 1623 erfde zij Osingastate en woonde daar met haar man Schelte.

Notitie bij Tjemck: Osinga State (Schettens)

Osinga State te Schettens. Tekening van J. Stellingwerf
Osinga State was een voormalige stins te Schettens, vermoedelijk vijftiende-eeuws. De state werd bewoond door de adellijke familie Van Osinga en vanaf 1612 door de familie Van Aysma.

Laatste bewoner, Hotze Scheltes van Aysma trouwde in 1727 met Anna Geertruid Swaen, waarna zij vertrokken naar Zutphen. Hierna is de state omgebouwd tot boerderij.

Top op heden is het terrein nog duidelijk herkenbaar, door de grachten rondom. De boerderij brandde in 1982 af, waarna er een bungalow met stallen voor in de plaats kwam.

In Schettens is de belangrijkste straat (Van Osingaweg) genoemd naar de familie Van Osinga.

 1. Jacob van Rufferlaerd, geb. 1585, † 1652, tr. 1620
 2. Sjadda Wopckes Buwinga, geb. Driesum 1585, † ald. april 1632.

Notitie bij Jacob: Gezin van Jacob van Rufferlaerd
Hij is in de kerk getrouwd met (1) Sjadda Wopckes van Buwinga rond 1620.
Kind(eren): Sjadda van Rufferlaerd ± 1620-± 1660
Hij is in de kerk getrouwd met (2) Nn rond 1633.

Rinsma State: Van ca. 1585 tot 1632 is Sjadda Wopckes van Buwinga, dochter van Wopcke Taeckes, en haar man Jacob van Ruffelaerd eigenaar van de state. Op 13 april 1632 erfde Sjadda van Rufferlaerd de helft van Rinsma State omdat haar moeder was overleden en haar vader hertrouwde. Eind 1652 overleed ook haar vader en Sjadda kreeg nu ook de andere helft. In dat zelfde jaar trouwt ze met Joas van Roeland. Het echtpaar krijgt één dochter, Johanna Agneta van Roeland, die na de dood van haar moeder de state erft. Haar moeder was echter hertrouwd met Sierach van Aysma. Deze stiefvader bleef op Rinsma State wonen tot zijn dood in 1706. Johanna Agneta van Roeland trouwde in 1668 (op 17-jarige leeftijd) eerst met Hessel van Aysma, een broer van haar stiefvader en na diens dood met Onuphrius Worp van Peyma in 1680. Zij sterft in 1707 en haar zoon Horatius Lauta van Aysma en zijn vrouw Catharina Recalff gaan dan op 23 oktober 1707 op de state wonen.

 1. Willem (in De) Fortuyn, geb. 1565, kreeg rel.
 2. Acke Douwes, geb. 1565.

Notitie bij Willem (in De): Kinderen:
Douwe Willems Fortuyn ± 1590-???? Tree 8
Geert Willems (Gerardus) Fortuyn 1596-???? Tree 8
N. Willems Fortuyn 1600-???? Tree 7

 1. Sent, geb. 1575.
 2. Nolle Anskes, geb. Sloten 1575, † ald. 2 juli 1636, kreeg rel.
 3. Hylck Heeres, geb. Follega 1588, † Teroele, Skarsterl-N 1645.
 4. Bernardus Gellius Schotanus, geb. Bolsward 1576, † Britswerd 19 febr. 1633, had biol. kinderen
 5. N.N. Jantien Gerrolsdr, † Britswerd 19 mei 1623.

Notitie bij Bernardus Gellius: • Beroep: Dominee

 1. Bernardus trouwde Jantien Gerrolsdr. Jantien is overleden op 19 Mei 1623 te Britswerd.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  M i. Jelle Bernardus Schotanus werd geboren in 1619 te Britswerd.
  V ii. Aaltje Bernardus Schotanus werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.
 2. Bernardus trouwde vervolgens Aaltje Karstdr. Wilsing. Aaltje werd geboren in 1580 te Siegerswoude en is overleden op 19 Aug 1615 te Britswerd op 35 jarige leeftijd.
  Kinderen uit dit huwelijk:
  M i. Christianus Bernardus Schotanus à Sterringa werd geboren op 16 Aug 1603 te Schingen en is overleden op 12 Nov 1671 te Franeker op 68 jarige leeftijd.
  V ii. Dochter Bernardus Schotanus werd geboren in 1605 te Hantum.
  V iii. Maycke Bernardus Schotanus werd geboren in 1608 te Britswerd.
  M iv. Petrus Bernardus Schotanus werd geboren op 22 Nov 1610 te Dronrijp en is overleden in 1674 te Leeuwarden op 64 jarige leeftijd.
  M v. Johannes Bernardus Schotanus werd geboren in 1612 te Britswerd.
 3. Bernardus trouwde vervolgens Antke Jentkens.

Notitie bij N.N.: Bernardus Gellius Schotanus werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.
Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Dominee

Bernardus trouwde Jantien Gerrolsdr. Jantien is overleden op 19 Mei 1623 te Britswerd.
Kinderen uit dit huwelijk:

167 M i. Jelle Bernardus Schotanus werd geboren in 1619 te Britswerd.

 • 168 V ii. Aaltje Bernardus Schotanus werd geboren op 19 Mei 1623 te Britswerd en is overleden op 25 Dec 1662 te Sloten op 39 jarige leeftijd.
 1. Harmen Oenes, geb. omstr. 1570.
 2. Rijckholt Wouters, kreeg rel.
 3. N.N. Moeder Wolter Rijcks.
 4. Henrick Reijmans Colenbrander Rhamaeker, geb. Varsseveld 1590, Boer, † Varsseveld 1622, kreeg rel.
 5. Selle Oberink, † 1629.
 6. Derk Hermsen Hoopman.
 7. Albert Frijseler.
 8. Wilhelm ten Gussincklo, geb. omstr. 1570, tr.
 9. N.N. Derksen Mennekind, geb. 1566.
 10. (Aalten) Stronck, geb. Aalten 1560.
 11. Johan Cappers, geb. Aalten omstr. 1555, tr.
 12. Stijnen N.n..

Notitie bij Johan Cappers: Beroep: landbouwer.
Gezin van Johan Cappers
Hij had een relatie met Stijnen N.n.
Het echtpaar woont op de boerderij Kappers in de Heurne bij Dinxperlo.
Kind(eren):

 1. Jenneken Kappers
 2. Coepe Cappers
 3. Lotte Cappers

Generatie XIV

 1. Hidde Hiddes, geb. 1530, † 1578, tr.
 2. Ulck Gerbens, geb. Friens, Boornsterhem 1535, † vóór 1578.

Notitie bij Hidde Hiddes: Kind(eren):
Barbara Hiddes ± 1550-????
Gerls Hiddes 1560-????
Hidde Hiddes 1566-1604
Jel Hiddedr (Hiddes) 1572-< 1614
Rinck (Rinner) Hiddedr (Hiddes) 1574-????
Gerben Hiddes 1575-< 1616

Notities bij Hidde Hiddes
http://www.simonwierstra.nl/FRIENS.htm
HvF 16694-44 d.d. 1569: Saecke Gerbes te Friens voor Hidde Hiddes en zijn vrouw Ulck Gerbes
HvF 16694-146 d.d. 1570: Hidde Hiddes te Friens
HvF 16694-302 d.d. 7-5-1571: Hidde Hiddes
HvF 16695-10 d.d. 1571: Hidde Hiddes te Friens inzake een zathe te Oosthem
HvF 16695-23 d.d. 1572: Hidde Hiddes te Friens inzake land bij de zathe Langhaerdt
HvF 16695-51 d.d. 1572: Hidde Hiddes
Hidde Hiddes vermeld als Hidde Hiddes Langaard in GJB 2011-178
PI 1578: Wuylck Hidde weduwe te Friens aangeslagen voor 2 cg
HvF 16697-102 d.d. 1578: Wlcke Gerbes
HvF 16699-64 d.d. 1581: Wlcke Gerbrants
GO 1580: Patroonsopkomsten te Friens: Ulck Hidde weduwe betaalt uit haar sate 1 gg en 4 strs (dus 32 strs).
Pastorieopkomsten te Friens: zij betaalt uit haar sate 24 strs.

 1. Epe Taeckes Hoytema, geb. Friens, Idaarderadeel, 1532, † Waaxens, Hennaarderadeel vóór 16 nov. 1597, tr. Waaxens, Hennaarderadeel 1555
 2. Bauck N, geb. 1535, † Waaxens, Hennaarderadeel na 27 april 1603.

Notitie bij Epe Taeckes: Kind(eren):
Godtfriedt Epes (Epozn) Hoytema 1557-< 1607
Reynsck Epes Hoytema 1570-< 1610

 1. Mirck van Echten, geb. 1520.
 2. Eijse Jans Willem van Terwisscha, † na 1550, kreeg rel.
 3. Merck Sijrckensdr.

Notitie bij Eijse Jans Willem: Persoonlijke gegevens Eijse Jans Willem van Terwisscha Mannelijk
Beroep: in het jaar 1550 magistraat..
Hij is overleden na 1550.

Gezin van Eijse Jans Willem van Terwisscha
Hij is getrouwd met Merck Sijrckensdr.

Kind(eren):

Merck Eijses van Terwisscha ????-± 1632 Tree

Notitie bij Merck Sijrckensdr: Persoonlijke gegevens Merck Sijrckensdr. Vrouwelijk
Zij is overleden.

Voorouders (en nakomelingen) van Merck Sijrckensdr.

Merck Sijrcksen
< 1500-> 1523
Hilcke
????-
Stamboom
Merck Sijrckensdr.
????-
x
Eijse Jans Willem van Terwisscha
????-> 1550
Stamboom
Merck Eijses van Terwisscha
????-± 1632
Tree

Gezin van Merck Sijrckensdr.
Zij is getrouwd met Eijse Jans Willem van Terwisscha

Kind(eren):

Merck Eijses van Terwisscha ????-± 1632 Tree

 1. Hotze van Aysma, geb. 1550, † 7 febr. 1603, tr.
 2. Lolck Scheltesdr van Aysma, geb. 1553, † 10 sept. 1593.

Notitie bij Hotze: Notities bij Hotze van Aysma
Hotze van Aysma, geboren ± 1550, overleden 7 feb 1603 ,53 jaar, zoon van Hessel van Aysma (VI-d) en Wybrich Buwes Buma.
Bewoner van Aysmastate te Beetgum.
Hij wordt daar genoemd op 19-10-1599 in MEN 47-35.
In 1580 kopen Hotze Hesselsz Aysma en Lolck Scheltedr Aysma te Dijksterhuizen een jaarrente van 11/2 gg uit een sate te Boer van Hessel Riencks te Aegum (GJB 2011-175).
Ook lid van de admiraliteit van Dokkum.
Hotze was gehuwd (1) met Lolck Scheltesdr van Aysma, geboren ± 1553, overleden 10 sep 1593 ,40 jaar, dochter van Schelte van Aysma (V-a) en Tjets van Aesgema.
Uit dit huwelijk:
1 Tjets van Aysma, geboren ± 1573, overleden 29 jan 1623 ,49 jaar, begraven Beetgum ,grafschrift.
Zie Grafschriften IV-12 met kwartieren van haar en haar man.
Tjets is getrouwd 1598 met Albert van Aysma, geboren ± 1576, volgt onder VII-b.
2 Schelte van Aysma, geboren ± 1578,
3 Focke van Aysma, geboren ± 1584, overleden Hogebeintum 24 apr 1651, begraven aldaar ,grafschrift.
Hij was secretaris en ontvanger van Ferwerderadeel (zie ook GJB 1965-41).
Dr.Fokko Aysma woonde op Harstastate te Hogebeintum.Zie voor hem en zijn vrouw N.O.I-227.
Hij testeerde te Ferwerd in 1651 en is dan ongeveer 67 jaar (EEE 2-475)
Focke is getrouwd Leeuwarden 22 okt 1630 met Ymck van Jeltinga, geboren ± 1590, overleden 25 apr 1653, begraven Hogebeintum ,grafschrift, dochter van Buwe van Jellinga.
Ymck is eerder getrouwd Leeuwarden 30 jun 1611 met Simon Runia.
4 Ydt van Aysma, geboren ± 1588, overleden Holwerd 30 apr 1651 ,63 jaar, begraven aldaar.
Zie GJB 1965-41,43.
Ydt was gehuwd met Isbrandt Meinerts Mellinga, geboren ± 1586, overleden Dokkum 14 nov 1665 ,in het 79e jaar, begraven Holwerd.
Zie GJB 1965-41,43.
5 Hessel van Aysma, volgt onder VIII-b.
Hotze is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 okt 1595 ,voor het gerecht, (2) met Lolck Johansdr van Aysma, begraven Leeuwarden,Galiléerkerk 27 feb 1645, dochter van Johan van Aysma (VI-e) en Joest van Arentsma.
Uit dit huwelijk:
6 Lolck van Aysma, overleden Leeuwarden 4 feb 1646, begraven Sneek 16 feb 1646.
Zij was bij huwelijk in 1628 met Gaius weduwe van Johannes Bloemendal,secretaris van Wymbritseradeel.
Haar testament als weduwe van Gajus Nauta te Jorwerd (EEE 2-109,121 d.d.1646).
Zie ook GJB 1965-40.
Lolck is getrouwd Sneek 26 jun 1628 met Gaius Nauta, geboren te Sneek, overleden Leeuwarden 19 okt 1645, begraven Sneek 29 okt 1645.
In 1628 was Dr.Nauta secretaris van Sneek.
7 Wybrich van Aysma., overleden Leeuwarden 30 april 1642.
Zij doet geloofsbelijdenis te Leeuwarden op 20-10-1622.
Wybrich is ondertrouwd Leeuwarden 24 nov 1627 en getrouwd aldaar 16 dec 1627 met Pieter Knijff, geboren 6 nov 1601, overleden 13 nov 1632, begraven Leeuwarden,Galilëerkerk., zoon van Jarich Knijff.
Dr PeterKnijff promoveerde in 1623 te Franeker tot doctor in de rechten.
Zie GJB 2002-108,109,133.
8 Joostje van Aysma, overleden Leeuwarden 31 aug 1647, begraven Sexbierum 15 sep 1647.
Zie GJB 1965-41.
Joostje was gehuwd met Jacob van Cronenburgh, overleden v 1646, begraven Sexbierum.

 1. Wopcke Taekes van Buwinga, geb. 1555, † Driesum vóór 1583, kreeg rel.
 2. N.N. Vrouw Wopcke NN.
 3. Jan Jakobs Fortuyn, geb. 1540, Schipper., † Amsterdam 1606, had biol. zoon
 4. Elske Wiggerts Ramp, geb. 1540.

Notitie bij Jan Jakobs: Kinderen:
Symon Jans Fortuyn 1560-> 1614 Tree 8
N. Jansen Fortuyn 1560-???? Tree 7
Willem (in De) Fortuyn 1565-???? Tree 8

 1. Anske Nolles, geb. 1551, kreeg rel.
 2. N.N. NN Anske.

Notitie bij Anske Nolles: Het echtpaar is gescheiden.

 1. Heere, geb. 1560.
 2. Gellius Bernardi Schotanus, geb. Oudeschoot 1549, † Franeker na 1624, tr.
 3. Barbara Jansdr,, geb. Coten (de Kooten) 1554, † Franeker na 1624.

Notitie bij Gellius Bernardi: Beroep: Dokter, later ook priester en dominee
Naam: ook bekend als Jelle Baernds

Gellius trouwde Barbara Jansdr, dochter van Jan Hobbes en Frouck N. Barbara werd geboren in 1554 te Coten en is overleden na 1624 te Franeker.
Kinderen uit dit huwelijk:
M i. Bernardus Gellius Schotanus werd geboren in 1576 te Bolsward en is overleden op 19 Feb 1633 te Britswerd op 57 jarige leeftijd.
M ii. Johannes Gellius Schotanus werd geboren in 1577 te Bolsward en is overleden in 1626 te Goutum op 49 jarige leeftijd.
M iii. Hobbe Gellius Schotanus werd geboren in 1583 te Longerhouw.
V iv. Frouck Gellius Schotanus werd geboren in 1585 te Longerhouw.
V v. Rinsckien Gellius Schotanus werd geboren in 1590 te Mijnsheerenland en is overleden op 17 Dec 1619 te Tietjerk op 29 jarige leeftijd.
Rinsckien trouwde Bouricius Sibema. Bouricius is overleden in Dec 1636 te Haarlem.
Gebeurtenissen in zijn/haar leven:
Beroep: Predikant 1618-1620 in Tietjerk en Suawoude, 1620-1629 in Kornjum, 1629-1632 in Oostzaan, 1632-1635 in Schiedam, 1635-1636 in Haarlem.
M vi. Petrus Gellius Schotanus werd geboren in 1592 te Beusichem en is overleden in 1641 te Sneek op 49 jarige leeftijd.

 1. N Reijmans of Colenbrander, geb. Wisch 1540, † ald. 1590, tr.
 2. Aaltjen Kesselder.
 3. Henrick ten Gussinckloe, geb. Aalten 1545, † ald., tr.
 4. Maria Hondorp, geb. Aalten 1544.

Notitie bij Henrick: Beroep: Bouwman op het Goed then Gussinckloe in het Kerspel Aalten.

Generatie XV

 1. Gerbrandt Saeckes, geb. Swichum, Leeuwarderadeel 1494, † Friens, Boornsterhem 1557, tr. omstr. 1530
 2. Jel Bouwedr, geb. omstr. 1500, † na 1531.

Notitie bij Gerbrandt Saeckes: Kind(eren):
Bouwe Gerbens 1525-????
Saeckle Gerbens 1530-1572
Tiets (Tjets Tzyets) Gerbens 1530-> 1580
Jets Gerbensdr ± 1530-????
Anna Gerbendr ± 1530-????
Rixt Gerbendr ± 1530-????
Ulck Gerbens 1535-< 1578

 1. Taecke Hoytes Hoytema, geb. Oudega, Wymbritseradeel 1507, † na 1559, tr.
 2. Tryn Fopckesdr, geb. 1510.

Notitie bij Taecke Hoytes: Kind(eren):
Epe Taeckes Hoytema 1532-< 1597
Rienck Taeckes Hoytema 1533-????
Agge Taeckes Hoytema 1534-????
Ale Taeckes Hoytema 1535-????
Hoyte Taeckes Hoytema 1536-1566

 1. Rintthie van Echten, geb. 1490.
 2. Merck Sijrcksen, geb. vóór 1500, † na 1523, tr.
 3. N.N. Hilcke.

Notitie bij Merck Sijrcksen: Persoonlijke gegevens Merck Sijrcksen Mannelijk
Hij is geboren voor 1500.
Hij is overleden na 1523.

Gezin van Merck Sijrcksen
Hij is getrouwd met Hilcke.

Kind(eren):

Merck Sijrckensdr. ????- Tree

 1. Hessel van Aysma, † 1566, had biol. zoon
 2. Wybrich Buwes Buma.

Notitie bij Hessel: Hessel was bewoner van Aysmastate te Beetgum.
Gedeputeerde 1558-1566.
Hessel was gehuwd met Wybrich Buwes Buma, afkomstig uit Beetgum, dochter van Buwe Wybrands Buma en Ansck Gysberts.
Uit dit huwelijk:
1 Hotze van Aysma, geboren ± 1550

Van Aysma (ook: Lauta van Aysma) is een oud adellijk geslacht waarvan drie leden in 1825 in de Nederlandse adel werden opgenomen.

Geschiedenis
De stamreeks begint met Hessel Aysma die bewoner en eigenaar was van Aysma State te Beetgum en voor 1511 overleed. Zijn achterkleinzoon Hessel van Aysma (1628-voor 1683) was officier in Statendienst, net als een aantal nakomelingen van hem.

In Schettens bewoonde een tak Van Aysma enkele generaties lang de Osinga State. Schelte van Aysma was de belangrijkste van hen, die door het huwelijk in 1612 met Tjemck van Osinga het eigendom ervan verkreeg. Schelte had een militaire carrière waarbij hij de hoge functie van kolonel in januari 1637 verkreeg. Op 23 augustus van hetzelfde jaar overleed hij tijdens het beleg van Breda in het militaire ziekenhuis te Geertruidenberg. Hij ligt begraven in de Hervormde kerk van Schettens onder een zeer grote zerk, welke nog steeds aanwezig is. Zijn helm en degen zijn bewaard gebleven en hingen sinds eind 19e eeuw in de nieuwe toren van de kerk. Opmerkelijk genoeg bleek van deze bijzondere helm een afbeelding op de grafsteen te staan. Na deze recente ontdekking in 2016 zijn beide militaire attributen in bruikleen overgegaan naar het Nationaal Militair Museum te Soest.

Van zijn gelijknamige kleinzoon kapitein Schelte Hotzes van Aysma (1655-<1708) is een mooi kinderschilderij bewaard gebleven, welke in het Stedelijk Museum Zwolle hangt. Op dit schilderij van Harmen Monsma uit ongeveer 1660 staat hij afgebeeld in een kinderkostuum en een grote hoed.

Schelte zijn zoon Hotze Scheltes van Aysma (1681-1747) was de laatste bewoner van Osinga State. Omstreeks zijn huwelijk met Anna Geertruid Swaen in 1727 zullen zij vertrokken zijn naar Zutphen. De state werd later tot een boerderij verbouwd.

Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1825 werden de drie broers Jacob, Hessel en Adriaan Hendrik erkend te behoren tot de Nederlandse adel. Zij lieten een nieuw wapen (zie afbeelding rechts) ontwerpen, welke een combinatie van de oude wapens Lauta en Van Aysma was. Met een dochter van Hessel stierf deze adellijke tak in 1898 uit. Het (flinke) vermogen van de twee dochters van Hessel werd vermaakt aan de diaconie van Renswoude en het Hervormd Oude Mannen- en Vrouwengesticht te Veenendaal. Later kwam het vermogen in de nieuwe Stichting Freule Lauta van Aysma, welke vervolgens in 2003 door wanbeleid in grote financiële problemen kwam.

Uit een andere, niet-adellijke tak is er anno 2018 nog één mannelijke nakomeling zonder zoons in leven, die de familienaam Lauta van Aysma draagt.[1][2]

Enkele telgen
Hessel Scheltes van Aysma (ong. 1527-1592), laatste president van het Hof van Friesland en ondertekenaar van het verbond der edelen.
Sijbolt Hotzes van Aysma (ong. 1534-1604), rentmeester. Hij schreef de in het Oudfries geschreven rechtstekst ’Codex Aysma’.
Schelte Hotzes van Aysma (1578-1637), kolonel in Statendienst
Hessel van Aysma (1628-voor 1683), kapitein in Statendienst
Hotze (Horatius Lauta) van Aysma (1669-1745), kapitein in Statendienst, erfde Rinsmastate in Driesum
Jacob Lauta van Aysma (1708-1790), kapitein-luitenant, drossaard van Dongen, verkocht met zijn broer Rinsmastate aan F.D. van Sytzama
Jan Lauta van Aysma (1739-1815), schout van Princenhage, schepen en heemraad van de heerlijkheid Batenburg
jhr. Jacob Lauta van Aysma (1762-1830), rentmeester domeinen
jhr. Hessel Lauta van Aysma (1775-1828), landbouwer
jkvr. Anna Magdalena Cornelia Lauta van Aysma (1822-1898), laatste telg van het adellijke geslacht
jhr. Jacob Lauta van Aysma (1817-1881), rijksontvanger
.

Notitie bij Wybrich Buwes: Gedeputeerde 1558-1566.

 1. Taco Wopck van Buwinga, geb. vóór 1539, † Driesum omstr. 1583, kreeg rel.
 2. N.N. Vrouw Taco NN.
 3. Jacob Fortuyn, geb. 1510.

Notitie bij Jacob: Gezin van Jacob Fortuyn
Kind(eren):
Jan Jakobs Fortuyn 1540-1606 Tree 8
Pouwel Fortuyn 1535-???? Tree 8

 1. Nolle Heeres, geb. 1518, kreeg rel.
 2. N.N. NN NH.

Notitie bij Nolle Heeres: Persoonlijke gegevens Nolle Heeres Mannelijk
Hij is geboren in het jaar 1518.
Hij is overleden.

Voorouders (en nakomelingen) van Nolle Heeres

Heere Nolles
1480-????
NN
????-
Stamboom
Nolle Heeres
1518-????
x
NN
????-
Stamboom
Anske Nolles
1551-????
Tree 5

Gezin van Nolle Heeres
Hij is getrouwd met NN.

Kind(eren):

Anske Nolles 1551-???? Tree 7

 1. Baernd Gabbes van Schoot, geb. Goingarijp 1522, † Oudeschoot vóór 27 dec. 1551, tr.
 2. Johanna van Ruinen, geb. 1527, † 1566.

Notitie bij Baernd Gabbes: Kinderen:
M i. Jacobus Bernardi werd geboren in 1547 te Oudeschoot.
Beroep: Predikant
M ii. Henricus Bernardi werd geboren in 1548 te Oudeschoot.
Beroep: Hoogleraar
M iii. Gellius Bernardi Schotanus werd geboren in 1549 te Oudeschoot en is overleden na 1624 te Franeker.
V iv. Lamcke Bernardi werd geboren in 1551 te Oudeschoot.
Lamcke trouwde Roelof Luithiens, zoon van Luythien Roelofs en Auck N. Roelof werd geboren in 1497.

 1. Jan Hobbes, had biol. dochter
 2. Frouck N..
 3. Geert ten Gussincklo.
 4. Gert Hondorp.

Generatie XVI

 1. Saecke Sipckesz, geb. 1470, † Barradeel 14 juni 1498, tr. Swichum, Leeuwarderadeel 1493
 2. Ferckje Gerbrantsdr Aytta, geb. Swichum, Leeuwarderadeel 1463, † na 1498.

Notitie bij Saecke Sipckesz: Persoonlijke gegevens Saecke (Salelio) Sipckesz (Sipconis) Mannelijk
Hij is geboren in het jaar 1470.
Hij is overleden op 14 juni 1498 in Barradeel (Friesland), hij was toen 28 jaar oud.
Overleden bij Barrahuys

Gezin van Saecke (Salelio) Sipckesz (Sipconis)
Hij is getrouwd met Ferckje Gerbrantsdr (Fercku Ferica) Aytta in het jaar 1493 te Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland, hij was toen 23 jaar oud.

Kind(eren):

Gerbrandt (Gerben) Saeckes (Sakes) 1494-> 1557 Tree 8
Aeth (Aet) Saeckes (Sakes) 1495-???? Tree 7
Swobk Sakes 1496-????
Sipk Sakes 1497-????

Notitie bij Ferckje Gerbrantsdr: Gezin van Ferckje Gerbrantsdr (Fercku Ferica) Aytta
Zij is getrouwd met (1) Saecke (Salelio) Sipckesz (Sipconis) in het jaar 1493 te Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland, zij was toen 30 jaar oud.
Kinderen:
Gerbrandt (Gerben) Saeckes (Sakes) 1494-> 1557
Aeth (Aet) Saeckes (Sakes) 1495-????
Swobk Sakes 1496-????
Sipk Sakes 1497-????

Zij is getrouwd met (2) Sytze Atesz (Aetes) Idzinga in het jaar 1499 te Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland, zij was toen 36 jaar oud.
Kinderen:
Saecke Sytzes (Sake Sudses Sytthiez) Idsinga 1502-????
Sytz Sytzes Idzinga 1503-????
Saeckje Sytzes Idsinga 1505-1530

 1. Hoyte Lulofs Hoytema, geb. Oudega, Wymbritseradeel 1471, † ald. 1537, tr. Oudega, Wymbritseradeel 1490
 2. Teth Tjaerts (Aggema van) Harinxma, geb. Woudsend 1460, † 1535.
 3. Wopcke Taekes Buwinga Bonga, geb. omstr. 1505, † Driesum vóór 1538, tr. 1530
 4. Otzen Willems Heemstra, geb. 1515, † 1545.

Notitie bij Wopcke Taekes: Kind(eren):
Willem van Buwinga ????-1568
Taco Wopck van Buwinga < 1539-± 1583

Notitie bij Otzen Willems: Kind(eren):
Sjaardje Wopckes (Sjadde) Bonga > 1530-< 1627 Bauck Wopckesdr Bonga 1535-1608 Taecke Wopckes Bonga 1540-> 1589
Willem Wopckes Bonga 1540-1568

 1. Heere Nolles, geb. 1480, kreeg rel.
 2. N.N. NN HN.

Notitie bij Heere Nolles: Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Heere Nolles
Persoonlijke gegevens Heere Nolles Mannelijk
Hij is geboren in het jaar 1480.
Hij is overleden.

Gezin van Heere Nolles
Hij is getrouwd met NN.

Kind(eren):

Nolle Heeres 1518-???? Tree 7

Over de familienaam Nolles
Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Nolles.
Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Nolles.
Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Nolles (onder)zoekt.
Ik heb aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Heere Nolles
Zoek verder naar Heere Nolles op Google

 1. Henricus Luithiens van Ruinen, tr.
 2. Lamcke N..

Generatie XVII

 1. Gerbrant Ferckes Aytta Aytta, geb. Roordahuizum, Idaarderadeel 1438, In 1440 boer te Roordahuizum op Idsingastate., † Roordahuizum, Idaarderadeel 24 febr. 1484, tr. Swichum, Leeuwarderadeel omstr. 1460
 2. Jets Wytsedr Bockama, geb. Warga, Idaarderadeel 1437, † Roordahuizum, Idaarderadeel 2 mei 1528, begr. Swichum, Leeuwarderadeel.

Notitie bij Gerbrant Ferckes Aytta: Gerbrant is overleden in 1484 omtrent het feest van St.Mattheus (21 september) volgens het boekje “Vita Viglii” pagina 5 (noot SFA).
Hij liet na zijn overlijden uit zijn huwelijk met Jets 10 kinderen na, 4 zoons en 6 dochters (Genealogia Ayttana, hierna G.A.).
Gerbrant had ook nog een natuurlijke zoon Jouw.

Gezin van Gerbrant Ferckes (Gerbrand Gerben Gerbodus) Aytta
Kind(eren):

Jouw Gerbrants Aytta > 1450-????

Hij is getrouwd met (2) Jets Wytsedr (Jelts Settia) Bockama (Buckema, Buckama, Bucama, Buccama, Bacama) rond 1460 te Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland.

Kinderen:
Ferck (Ferricus) Gerbrants Aytta 1461-1501
Ferckje Gerbrantsdr (Fercku Ferica) Aytta 1463-> 1498
Bernardus Bucho Gerbrantzn Aytta 1465-1528
Minthia Clementine Gerbrandts (Mints) Aytta 1465-1515
Auck Gerbrantsdr Aytta > 1465-????
Saep Gerbrantsdr Aytta > 1465-????
Swob Gerbrantsdr (Snobina) Aytta > 1465-1494
Syts Gerbrantsdr Aytta > 1465-????
Wytze Gerbrants (Vitus) Aytta > 1465-1490
Folckert Gerbrants (Volkert Folcardus Folkert) Aytta 1484-1545

Notitie bij Jets Wytsedr Bockama: De broer van haar vader was Mag. Bernardus Buckama, pastoor te Swichem (G.A.).
Haar grafsteen in de kerk van Swichem vermeldt dat zij als tachtigjarige 44 jaar na haar man is overleden op 22 mei 1528.
De sterfdag 2 mei 1528 is ontleend aan het boekje “Vita Viglii” pagina4, waar ook vermeld werd dat zij haar man 44 jaar overleefde (noot SFA).

 1. Lulolf Hoytes Hoytema, geb. Oudega, Wymbritseradeel 1445, † 1515, tr. 1470
 2. Rints Taeckesdr van Epema, geb. Nijland 1450, † vóór 1475.

Notitie bij Lulolf Hoytes: Gezin van Lulolf Hoytes (Lulof) Hoytema
Kind(eren):
Hoyte Lulofs Hoytema 1471-1537
Syts Lulofsdr Hoytema 1472-????
Hij is getrouwd met (1) Rints van Epema in het jaar 1470, hij was toen 25 jaar oud.
Hij is getrouwd met (2) Jel Scheltema in het jaar 1475 te Oudega, Smallingerland (Friesland), hij was toen 30 jaar oud.
Hij is getrouwd met (3) Ydt Keimpes Donia in het jaar 1480, hij was toen 35 jaar oud.

 1. Taco Buwinga (Buingha), geb. omstr. 1490, † Dokkum doodgeslagen 23 april 1515, tr. omstr. 1510
 2. Idtzen van Aylva, geb. omstr. 1480, † Damwoude Buingastate na 1511.

Notitie bij Taco: Kinderen:
Peter Buwinga (Buingha) ????-
Wopck Taekes (Taco) van Buwinga ????-1539 Tree

Notities bij Taco Buwinga (Buingha)
Rinsma State te Driesum

Ligging Deze state ligt in Driesum, gemeente Dantumadeel.
Andere benamingen Riensma gued, Buwinga
Ontstaan Het oudste huis stamt van voor 1747.
Geschiedenis Te Driesum bevindt zich nog het bos en park van de v.m. Rinsma State. In 1511 wordt het vermeld als “Riensma gued” en op een kaart van 1664 als “Buwinga” met het tekentje voor ’edele state’. In 1511 was eigenaar Taco Buwinga (Buingha), getrouwd met Idtzen van Aylva, die te Dantumawoude op Buwinga State woonde. De gebruiker van “Riensma gued” was zijn zoon Peter Buwinga.
In 1539 was Wopck Taeckes van Buwinga eigenaar, maar al enkele maanden nadat hij in het bezit van Rinsma State gekomen was overleed hij en liet de state na aan zijn zoons Willem en Taco. Willem was lid van het Verbond van Edelen en werd op 24 december 1568 te Vilvoorden (bij Brussel) onthoofd vanwege zijn protestantse sympathieën. Taco, goed Rooms Katholiek, bleef op Rinsma wonen en vermaakte de state aan zijn zoon Wopcke Taeckes van Buwinga. Hij overleed vóór 1583.

De volgende Van Buwinga die we tegen komen is Bauck van Buwinga, die getrouwd is met Jan Cornelis Tadema. Ze wonen in 1578 in Rinsumageest en in 1586 in Dokkum. Jan Cornelis is dan grietman van Dantumadeel.
Op 23 oktober 1707 kwamen Horatius Lauta van Aysma, zoon van Hessel en Johanna Agneta, en zijn vrouw Catharina Recalff op de state wonen vanuit Rinsumageest. Van ca. 1585 tot 1632 is Sjadda Wopckes van Buwinga, dochter van Wopcke Taeckes, en haar man Jacob van Ruffelaerd eigenaar van de state. Op 13 april 1632 erfde Sjadda van Rufferlaerd de helft van Rinsma State omdat haar moeder was overleden en haar vader hertrouwde. Eind 1652 overleed ook haar vader en Sjadda kreeg nu ook de andere helft. In dat zelfde jaar trouwt ze met Joas van Roeland. Het echtpaar krijgt één dochter, Johanna Agneta van Roeland, die na de dood van haar moeder de state erft. Haar moeder was echter hertrouwd met Sierach van Aysma. Deze stiefvader bleef op Rinsma State wonen tot zijn dood in 1706.
Johanna Agneta van Roeland trouwde in 1668 (op 17-jarige leeftijd) eerst met Hessel van Aysma, een broer van haar stiefvader en na diens dood met Onuphrius Worp van Peyma in 1680. Zij sterft in 1707 en haar zoon Horatius Lauta van Aysma en zijn vrouw Catharina Recalff gaan dan op 23 oktober 1707 op de state wonen.

Uit 1707 dateert de volgende beschrijving van Rinsma State: “Seeckere adelyke Huysinge ’Rinsma’ genaamd, staande en gelegen te Drysum, voorsien met verscheidene kamers, twee gewelfden kelders, schuyr, paardestal met 3 hovingen en een kruydtuin, alle omset met hagen, geregtigt met een Stem, voorts Cingel, boomen en plantagien, beneffens de Zathe en landen groot naar naam en faam 85 pondematen, daaraan gelegen met een hof, alwaer het meijershuis op staat, bij Doede gabes als meyer gebruykt, sullende in de coop de Enterie beplant met veele Boomen, inde coop der huysinge versmelten.”

De zoons van Horatius en Catharina: Hessel en Jacob Lauta van Aysma, beiden beroepsmilitair, erfden de state in juni 1745, maar verkochten het buitengoed in december van dat zelfde jaar.
Op 28 december 1745 kocht de ’Hoogh Welgeboren Heer’ Fecco Dominicus baron van Sytzama de “heerlijke wel geproportioneerde en logeabele Heerenhuysinge off deftige buitenplaats cum annexis staande en gelegen in den dorpe Driesum, ’Rinsma State’ genaamt, begeregtigt met een grote swane Jagt op alle Driesumer Brakken, alsmede een dubbele bank in de kerk, mitsgaders de geheele regel grafsteeden lopende dwars door de kerk van de Suydermuur tot aan de Noordermuur” van de broers Van Aysma.

In 1747 liet Fecco Dominicus het oude huis afbreken en op de zelfde plaats een nieuw huis bouwen. Een steen met opschrift werd toen in de muur geplaatst. Ook werd de tuinaanleg vernieuwd en werden de grachten verlegd. Hij woonde echter niet te Driesum, maar op Beslinga State te Friens.
In 1755 erfde zijn zoon Maurits Pico Diederik baron van Sytzama, gehuwd met Catharina Maria van Heemstra, Rinsma State met alles wat daarbij hoorde. Ook zij woonden niet zelf te Driesum, maar hun oudste zoon Douwe Jan Andries baron van Sytzama wel een tijdlang en na hem zijn broer Willem Hendrik baron van Sytzama.
In 1800 erfde Johannes Galenus baron van Sytzama de state, maar ook hij woonde hier niet permanent. Hij en zijn vrouw Anna Maria Maclaine woonden officieel op Beslinga State te Friens. In de zomer verbleef de familie enkele maanden op Rinsma State en ?s winters woonden ze in hun grote huis in Leeuwarden.

Tot 1 september 1829 verbleef op Rinsma State de gouverneur Louis Auguste Fritzsché. Hij vroeg Catharina Maria barones van Sytzama, 42 jaar oud, ten huwelijk, maar vader Johannes galenus weigerde zijn toestemming te geven. Desondanks trouwde zij op 14 oktober 1829 met haar uitverkorene.
In 1843 liet zoon Douwe Jan Vincent, luitenant bij de cavalerie, het pand drastisch verbouwen en de naastgelegen boerderij afbreken. Op 11 september 1843 trouwde hij met Adriana Janke Albarda en dit paar ging dan toch echt op Rinsma State wonen. Ze kregen er zeven kinderen. In januari 1846 werd hij bij koninklijk besluit grietman van Dantumadeel. Hij overleed op Rinsma State in 1886, zijn vrouw stierf in 1891.

In 1899 erfde de jongste dochter, Wilhelmina Christina barones van Sytzama de state. Zij was in 1876 gehuwd met Willem Dirk Haitsma Mulier, burgemeester van Spaarndam. Zij woonde met haar man in Haarlem, maar ?s zomers kwam ze naar Driesum. Op 23 april 1931 is zij te Haarlem gestorven. Bij notariële akte van 15 oktober 1928 vermaakte zij Rinsma State enz. aan de Van Sytzama Stichting.
In 1941 werd het pand ingericht als tehuis voor ouden van dagen. In 1944 werd het door brandbommen verwoest. In 1948 werd het huis herbouwd, een vage afspiegeling van het oudere pand. Vanaf 1971 is het huis als gemeentehuis in gebruik geweest.
In 1998 werd Rinsma State verkocht aan het Soester echtpaar Jan en Corrie Smeeing. Jan is handelaar in onroerend goed, bezit een drietal historische panden te Soest en is eigenaar van de Rivel fietsenfabriek te Surhuisterveen.
In het park is veel stinsenflora te vinden en dertien hectare van het vijftien hectare grote landgoed blijft toegankelijk voor het publiek.
Bewoners 1747 Fecco Dominicus Baron van Sytzama
1511 Peter Buwinga
1539 Wopck Taeckes van Buwinga
1539 – ca 1583 Willem en Taco van Buwinga
ca 1583 Wopcke Taeckes van Buwinga
ca. 1585 – 1632 Sjadda Wopckes van Buwinga
1632 – ca 1660 Sjadda van Rufferlaerd
ca 1660 – 1707 Johanna Agneta van Roeland
1707 – 1745 Horatius Lauta van Aysma
1745 Hessel en Jacob Lauta van Aysma
1745 – 1755 Fecco Dominicus baron van Sytzama
1755 Maurits Pico Diederik baron van Sytzama
Douwe Jan Andries baron van Sytzama

 • 1800 Willem Hendrik baron van Sytzama
  1800 Johannes Galenus baron van Sytzama
 • 1829 Louis Auguste Fritzsché
  1829 – 1886 Douwe Jan Vincent
  1899 – 1928 Wilhelmina Christina barones van Sytzama
  1928 – 1941 Van Sytzama Stichting
  1941 – 1971 bejaardentehuis

Notitie bij Idtzen: Kind(eren):
Peter Buwinga Buingha ????-
Wopck Taekes (Taco) van Buwinga ????-1539

 1. Willem Taeckes Heemstra, geb. 1475, † 1515, tr. 1505
 2. Bauck Anlofs van Aebinga, geb. 1479.

Notitie bij Willem Taeckes: Kind(eren):
Otzen Willems Heemstra 1505-1545
Johannes Willems Heemstra > 1505-> 1560

Generatie XVIII

 1. Ferrick Folckerts (Fercke) Aytta, geb. Swichum, Leeuwarderadeel 1390, Boer op Ayttastate bij Swichem en later op Hemricksein bij Warga., † Warga, Idaarderadeel 1460, tr. Warga, Idaarderadeel 1435
 2. Syts Buchodr, geb. Warga, Idaarderadeel 1395, † Op Hemrickeyn, Warga, Idaarderadeel 1460.

Notitie bij Ferrick Folckerts (Fercke) Aytta: Kinderen:
Syouck Fercks Helbada van Hemricksinde (Sjouck Syouck) Aytta 1415-1460
Bucho Fercks Helvreda Aytta 1437-> 1484
Gerbrant Ferckes (Gerbrand Gerben Gerbodus) Aytta 1438-1484
Rintze Ferckes (Rinthie) Aytta 1439-> 1465

Notitie bij Syts Buchodr: Notities bij Syts Buchodr (Bockesdr) Hilverda (Helvrada) Thoe Hemrickseyn
ook genaamd Syt Bockesdr van Helvrada

 1. Hoyte Goslicks Hoytema, geb. Bolsward 1415, tr. 1440
 2. Eelck Bockesdr van Hiddema, geb. Nijland, Wymbritseradeel 1420, † 1469.

Notitie bij Hoyte Goslicks: Kinderen:
Lulolf Hoytes (Lulof) Hoytema 1445-1515
Goslick Hoytes Hoytema 1448-1525
Hotse Hoytes (Hotze) Hoytema 1450-????
N. Hoytesdr Hoytema ± 1460-1490

 1. Taecke Epinga (Epema), geb. 1425, tr.
 2. Ndr Oenema, geb. 1425.
 3. Rienck Taekes Buynga.
 4. Rienck Taekes van Buwinga, had biol. dochter
 5. N.N. Moeder Rienck NN.
 6. Taecke Poppes Obbema, geb. Holwerd 1455, † 1532, tr. 1475
 7. Auck Feyesdr Heemstra.

Notitie bij Taecke Poppes Obbema: Kind(eren):

Willem Taeckes Heemstra 1475-1515
Jelts Taeckes Heemstra 1477-1539
Poppe Taeckes (Obbema Van) Heemstra 1482-1516
Feye Taeckes Heemstra 1485-> 1543
Margaretha Taeckesdr van Heemstra 1500-1546
Sjoerd Taeckes van Heemstra 1510-1568

Notities bij Taecke Poppes Obbema Later Heemstra
http://www.stinseninfriesland.nl/ObbemaStateEe.htm
en oosten van Tibma ligt de beschermde terp Oude Terp, die in de 7e eeuw ontstaan kan zijn en tegen welks noordflank Obbema State ligt.
Misschien woonden Eesk en Ulbeth Ubbema, die in 1436 aanspraak maakten op Siaerda-goed en -stins en eerder bij een vete betrokken waren, hier. (Zie ook Tyaerda te Ee.) Ook de dichtbij gelegen Kolken en Tibma worden in de betreffende oorkonde genoemd.

http://www.simonwierstra.nl/heemstra.htm
Hoofdeling te Oudkerk en daar genoemd in 1493 als Take Renessoen.
OFO II-186 d.d. 10-8-1492: Taecke Obbema genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.
Hij noemde zich later Taecke van Heemstra en sluit zich op 9-9-1495 aan bij het het verbond met Groningen (Pax-129).
Ook zo genoemd in OFO IV-119 d.d. 27-3-1500 en GsvD-108 (1501) en GsvD-112 (1504).
Op 5-1-1505 als Taecke Hemstra op de lijst van Friesche edelen (T342-05,62).
Raadsheer bij het Hof van Friesland 1499/1500.
Bij R.v.A. 1511 als Take Heemstra/Obbema van Oenkerk met veel bezit o.a. te Morra, Lioessens en Oudkerk.
Hij testeerde in 1532.
HvF 16481-266 d.d. 11-6-1539: de erfgenamen van Taecke Heemstra hebben een geschil.

http://www.regionaalnet.nl/getinfo.php?id=1607
Ook zijn Auck van Heemstra, wed. van Tako Obbema van Heemstra (plm. 24 april 1547) en Sjoerd van Heemstra en zijn vrouw Popck Werpsdochter van Ithiema ter aarde besteld.

 1. Anlof Sjoerds, geb. Blija 1455, † ald. 1503, tr. 1475
 2. N. van Jeppema, geb. 1450.

Generatie XIX

 1. Folckert Gerbeths Aytta, geb. Roordahuizum, Idaarderadeel 1365.

Notitie bij Folckert Gerbeths: Ayttastate bij Swichem.

Kinderen:
Ferrick Folckerts (Fercke) Aytta 1390-1460
N. Folckerts Aytta ± 1400-????
N. Folckertsdr Aytta 1405-????

 1. Bucho Helverda Thoe Hemricksend, geb. Warga, Idaarderadeel 1365.

Notitie bij Bucho Helverda Thoe Hemricksend: Bucho (bocke) Helverda Thoe Hemricksend
Kind(eren): Syts Buchodr (Bockesdr) Hilverda (Helvrada) Thoe Hemrickseyn 1395-1460
Beroep± landbouwer

 1. Goslick Hoytes Hoytema, geb. 1390, tr.
 2. Tjal Tjallema, geb. omstr. 1400.

Notitie bij Goslick Hoytes: Kind: Hoyte Goslicks Hoytema 1415-????
Bijzonderheden: Heerschap te Oudega en Idzega, en een zeer rijk man.
Opm: Idzega is een dorpje ten westen van Heeg
in de gemeente Wymbritseradeel.

Notitie bij Tjal Tjallema: Gezin van Tjal Tjallema (Tjallingha)
Zij is getrouwd met Goslick Hoytes Hoytema.
Kind(eren):
Hoyte Goslicks Hoytema 1415-????

Heerschapske in Folsgara en Tjalhuizen. Zij heeft haren echtgenoot,
behalve Hoyte, nog verscheidene andere kinderen gebaard.
Men kent echter hunne namen niet.

Folsgare is een dorpje in de gemeente Wymbritseradeel
tussen Bolsward en Sneek.
Tjalhuizum is een buurtschap in de gemeente Wymbritseradeel,
oudtijds een dorp; tussen Bolsward en Sneek.

 1. Bocke Hiddinga, geb. 1370.

Notitie bij Bocke Hiddinga: Persoonlijke gegevens Bocke Hiddinga (Hiddema) Mannelijk
Hij is geboren in het jaar 1370.
Hij is overleden.

Gezin van Bocke Hiddinga (Hiddema)
Hij is getrouwd met NN.

Kind(eren):

Douwe Bockes Hiddinga (Hiddema) 1395-> 1435 Tree 8
Bauck Bockes (Beatrix) Hiddinga 1415-> 1455 Tree 8
Eelck Bockesdr (Eesck) van Hiddema 1420-> 1460 Tree 8

 1. Feycke Oenes Oenema, geb. Blija 1395, † na 1425, had biol. dochter
 2. Graets N, geb. omstr. 1395.

Notitie bij Feycke Oenes Oenema: Kind(eren):
Ansck Feyckes Oenema ± 1410-< 1440
Luts Feyckes Oenema ± 1413-1477
Ndr Oenema 1425-????

 1. Taeke Bonga, geb. Dantumadeel omstr. 1380, † na 1444, had biol. kinderen
 2. N.N. Moeder Taecke NN.
 3. Poppe Obbema, geb. Tibma 1425.
 4. Sjoerd Anlofs, geb. 1415, † 1485, tr. 1445
 5. Beyts Bolta, geb. 1420, † 1500.

Notitie bij Sjoerd Anlofs: Sjoerd Anlofs (Sywert) van Aebinge (Abbengha)
Hij wordt behalve in het testament van zijn vader nergens genoemd.
Hij erfde in 1437 Aebingastate van zijn vader.
Zie GJB 1988-76/77 en GJB 1994-150.

Notitie bij Beyts Bolta: Zij is getrouwd met (1) Sjoerd Anlofs (Sywert) van Aebinge (Abbengha) in het jaar 1445, zij was toen 25 jaar oud.
Kind(eren): Anlof Sjoerds (Andlof Andlef Andulff) van Aebinge 1455-1503
Zij is getrouwd met (2) Schelte Sybeths Scheltinga (Scheltema) na 1485.
Kind(eren): Sybeth (Frans) Scheltes Scheltema Ook Scheltinga 1460-1508

Haar ouders zijn niet bekend.

 1. (Beyts) Mogelijk kleinkind van ene Lieuwe Bolta, overl. na 1452.
  Mogelijke andere kleinkinderen van dezelfde Lieuwe Bolta:
 2. Teth, overleden na 1511
  Bij RvA 1511 heeft Teth Bolta van Dokkum veel bezit te Dokkum (ook samen met haar broers).
  Verder heeft ze ook bezit te Ferwerd,Blija, Hantum en Anjum.
 3. Sicke van Bolta
  Hij wordt vermeld in OFO II-134 d.d.26-8-1486 en in OFO IV-70 d.d.5-11-1486
 4. Lieuwe van Bolta, overleden na 1511
  Bij RvA 1540 is sprake van zijn erfgenamen met bezit te Ferwerd en Blija, dat in 1511 in bezit was van Teth Bolta van Dokkum.
 5. Sjoerd van Bolta, overleden na 1511
  OFO II-155 d.d.1-11-1487: hij zegelt voor Taecke Oenema en Gabbe Jarla.
  RvA 1511: Sjoerd heeft bezit te Ferwerd.
  Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw: Luypck van Bolta.
  Luypck was getrouwd met Ernst van Mockema, overleden 1543/1552, zoon van Taecke van Mockema/Oenema en Doedt van Holdinga.
  Ernst hertrouwde met Anna van Foppinga, dochter van Hessel van Foppinga en Frouck van Eminga.

Generatie XX

 1. Gerbeth Aytta, geb. Swichum, Leeuwarderadeel omstr. 1345, tr.
 2. Auck Aytta, geb. Swichum, Leeuwarderadeel 1345.

Notitie bij Gerbeth: Kind:
Folckert Gerbeths Aytta (de Oude Aytta) 1365-????

Notitie bij Auck: Persoonlijke gegevens Auck Aytta Vrouwelijk
Zij is geboren in het jaar 1345 in Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland.
Zij is overleden.

Gezin van Auck Aytta
Zij is getrouwd met Gerbeth (Gerbbeth Gerbre Gerben) Aytta in het jaar 1385 te Swichum, Leeuwarderadeel, Friesland, zij was toen 40 jaar oud.

Kind(eren):

Folckert Gerbeths Aytta (de Oude Aytta) 1365-???? Tree 8

 1. Botte Helbada, geb. Warga, Idaarderadeel 1330.

Notitie bij Botte Helbada: Kind(eren):
Tjemck Bockesdr Helbada 1355-1450
Bucho (bocke) Helverda Thoe Hemricksend 1365-????

 1. Hoyte Juws Hoytema, geb. Bolsward 1365.
 2. Oene Oenema, geb. Blija 1375.

Notitie bij Oene Oenema: Kind(eren):
Feycke Oenes Oenema 1395-> 1425
Wytze Oenes Oenema 1415-> 1459

 1. N. Taekes Bonga, geb. 1415, kreeg rel.
 2. N.N. Vrouw N. Taeks NN.

Notitie bij N. Taekes: Gezin van N. Taekes Bonga
Kinderen:
Taeke Bonga 1440-????

 1. Anlof van Aebinge, geb. 1370, † 1440, tr. 1395
 2. Hylck N, geb. Blija 1370, † 28 febr. 1438.

Notitie bij Anlof van Aebinge: Kind(eren):
Gezin van Anlof (Andlef Andelf) van Aebinge
Hij is getrouwd met (1) Beyka N. in het jaar 1395, hij was toen 25 jaar oud.
Kind(eren):
Tjalling Anlofs van Aebinge 1395-1462
Adzert Anlofs van Aebinge 1400-????
Hij is getrouwd met (2) Hylck N. in het jaar 1410 te Blija, Ferwerderadeel, Friesland, hij was toen 40 jaar oud.
Kind(eren):
Sjoerd Anlofs (Sywert) van Aebinge (Abbengha) 1415-1485 Tree 7

Generatie XXI

 1. Juw Hoytinga, geb. Bolsward 1330.

Notitie bij Juw: Kinderen):
Hessel Juws Juwsma ± 1355-> 1421
Here Juws Hoytinga ± 1360-1399
N. Juwdr 1360-????
Juw Juws Juwinga ± 1360-1396
Hoyte Juws Hoytema 1365-????

 1. Taecke Bonga, geb. Dantumadeel 1380, † Dantumadeel, 1450, kreeg rel.
 2. N.N. Vrouw Taecke Bonga.

Notitie bij Taecke: Gezin van Taecke Bonga
Kinderen:
N. Taekes Bonga 1415-????
Renick Taeckes Bonga 1420-1500
Sydse Bonga 1425-????

 1. N. van Aebinge, geb. 1350.

Notitie bij N. van Aebinge: Persoonlijke gegevens N. van Aebinge Mannelijk
Hij is geboren in het jaar 1350.
Hij is overleden.
Gezin van N. van Aebinge
Hij is getrouwd met Nn.
Kind(eren):
Anlof (Andlef Andelf) van Aebinge 1370-1440
Douwe van Aebinge 1380-????

Generatie XXII

 1. N.N. N0. Bonga, geb. Oosterend, Littenseradiel 1350.

Notitie bij N.N.: Gezin van N0. Bonga
Kinderen:
Jetscke Bonga 1374-????
N1 Bonga 1375-????
Taecke Bonga 1380-1450

Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 1 febr. 2019 17:02:10
Bestand C:\Users\Sjoerd\Documents\Aldfaer\Stambomen\stamboom_postma